Page 1 - Microsoft Word - aref_Korniy_final.doc
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
             ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г.В. КАРПЕНКА












                             КОРНІЙ

                          Сергій Андрійович



                                  УДК 620.193:544.636:544.653.22





                ПРОГНОЗУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ

            МЕТАЛЕВИХ СИСТЕМ З КОРОЗИВНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ

                     МЕТОДАМИ КВАНТОВОЇ ХІМІЇ







               05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії





                         А В Т О Р Е Ф Е Р А Т


                   дисертації на здобуття наукового ступеня
                         доктора технічних наук










                            Львів – 2018
   1   2   3   4   5   6