ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

 

 

31 березня 2017 року в актовій залі головного корпусу ФМІ НАНУ

відбулась

Звітно-виборна конференція первинної організації профспілки 

працівників Фізико-механічного інституту

ім. Г.В.Карпенка НАН України.


На конференції було заслухано та обговорено звіт директора інституту та звіт профспілкового комітету первинної організації.

Головою первинної організації на період 2017-2021рр. одноголосно обрано Клима Богдана Петровича.

Обрано склад профспілкового комітету та комісії соціального страхування.

Розглянуті всі питання порядку денного.

 

 

 

До складу профспілкового комітету увійшли:

1

  Голинський Іван

 

2

  Засадний Тарас

  вперше

3

  Івантишин Олег

 

4

  Подгурська Вікторія

 

5

  Тріщук Оксана

 

6

  Дмитрів Зіновій

 

7

  Труш Василь

  вперше

8

  Сидор Петро

 

9

  Штаюра Степан

 

10

  Корінь Галина

  вперше

11

  Кулик Оксана

  вперше

12

  Кулинич Ярослав

 

13

  Стащук Микола

 

14

  Корній Сергій

 

15

  Франкевич Людмила

  вперше

16

  Дацко Богдан

  вперше

17

  Клим Богдан

 

 
До складу комісії соціального страхування увійшли:

1

Досин Дмитро

Від Адм

2

Єфремова Ольга

Від Адм

3

Чапляк Лілія

Від Адм

4

Проців Надія

Від Адм

5

Клим Богдан

Від. ПК

6

Корінь Галина

Від. ПК

7

Кулинич Ярослав

Від. ПК

8

Курило Галина

Від. ПК

 

 

ПОСТАНОВА

Звітно-виборної конференції

первинної організації профспілки працівників

Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України

від 31 березня 2017 р.

 1. Заслухавши та обговоривши звіт директора інституту та звіт профспілкового комітету первинної організації (в частині виконання Договору) про виконання Колективного договору 2012-2015 рр. конференція постановляє:
  • звіт директора інституту та профспілкового комітету первинної організації (в частині виконання Договору) про виконання Колективного договору на 2012-2015 рр. взяти до відома та схвалити ;
  • вважати, що Колективний договір на 2012-2015 рр. в основному виконаний;
  • акт перевірки про виконання Колективного договору на 2012-2015 рр. затвердити;
  • представлений проект Колективного договору на 2017-2021 рр. схвалити; внести уточнення, які були висловлені делегатами конференції;
  • доручити підписати схвалений Колективний договір на 2017-2021 рр. від імені працівників Фізико-механічного інституту голові первинної профспілкової організації.
 2. Заслухавши та обговоривши звіт профспілкового комітету первинної організації за період з 30 березня 2012 р. по 31 березня 2017 р. конференція постановляє:
  • роботу профспілкового комітету первинної організації за період з 30 березня 2012 р. по 31 березня 2017 р. вважати «задовільною»;
  • новообраному профспілковому комітету спрямувати свою діяльність на здійснення соціально-економічного розвитку інституту, вирішення питання виробничого побуту, культурно-масової, патріотично-виховної та спортивно-оздоровчої роботи;
  • новообраному профспілковому комітету посилити роботу з профспілковими групами.

 

Головуючий конференції                                       Р.А. Воробель

Секретар                                                                 Н.М. Проців

 

 

Бажаємо Голові первинної організації Климу Богдану Петровичу

і всім обраним членам профспілкового комітету

Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України

плідної праці на наступні 5-ть років!

 

 

ВОЙТОВИЧ Андрій Андрійович молодший науковий співробітник відділу №11 Фізико-хімічних методів протикорозійного захисту металів ФМІ НАН України отримає премію Національної Академії наук України  за цикл опублікованих наукових статей з металознавства.

За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія НАН України щороку (в лютому) присуджує чотирнадцять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів вищих навчальних закладів. Премії присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Особам, удостоєним премій, на загальних зборах відповідного відділення Національної академії наук України вручаються дипломи встановленого зразка.

 

СИРОТЮК Андрій Михайлович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник відділу № 10 Фізичних основ руйнування та міцності матеріалів в агресивних середовищах Фізико-механічного інституту ім. Г. В Карпенка Національної академії наук України отримає грант для здійснення наукового дослідження «Оцінювання ризику руйнування та безпека відповідальних компонентів водневої транспортної інфраструктури»

Кабінет Міністрів України ухвалив проект Розпорядження Президента України, що передбачає надання грантів 20-м докторам наук віком до 45 років. Відповідне розпорядження було подано МОН та проголосовано на Уряді 29 березня 2017 року. Даний документ вступить у дію після підпису Розпорядження Президентом України.

Для отримання грантів на конкурс до Державного фонду фундаментальних досліджень було подано 106 заявок. За результатами конкурсу було визначено 20 переможців.

 

Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2017 рік

Відповідно до статті 4 Указу Президента України від 16 травня 2008 року № 444 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери» та Указу Президента України від 17 червня 2009 року № 446 «Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень» призначити на 2017 рік гранти Президента України таким докторам наук:

БИКОВСЬКІЙ Олені Володимирівні – 1974 р.н., Національний педагогічний університ імені М. П. Драгоманова

БРОВАРЕЦЬ Ользі Олександрівні – 1986 р.н., Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України

ЗУЄВУ Олександру Леонідовичу – 1975 р.н., Інститут прикладної математики і механіки Національної академії наук України

ІСАЄВІЙ Олені Валентинівні – 1972 р.н., Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця Національної академії наук України

КЛИМ Галині Іванівні – 1981 р.н., Національний університет «Львівська політехніка»

КОВАЛЬЦЮ Івану Васильовичу – 1973 р.н., Інститут проблем математичних машин і систем Національної академії наук України

КОЛИБІ Денису Володимировичу – 1973 р.н., Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна Національної академії наук України

КОЛОТІЛОВУ Сергію Володимировичу – 1977 р.н., Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського Національної академії наук України

МОРОЗОВСЬКІЙ Ганні Миколаївні – 1977 р.н., Інститут фізики Національної академії наук України

МУСІЄЗДОВУ Олексію Олександровичу – 1976 р.н., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ПАТИЦІ Миколі Володимировичу – 1976 р.н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПАТРИЛЯК Любові Казимирівні – 1974 р.н., Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України

ПРОКОПЕНКО Ользі Володимирівні – 1974 р.н., Сумський державний університет

ПРОКОПЕНКУ Олександру Володимировичу – 1979 р.н., Київський національний університ імені Тараса Шевченка

САМОЙЛЕНКУ Ігорю Валерійовичу – 1976 р.н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СЕМЕНОВУ Володимиру Вікторовичу – 1977 р.н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СИРОТЮКУ Андрію Михайловичу – 1975 р.н., Фізико-механічний інститут ім. Г. В Карпенка Національної академії наук України

УШЕНКУ Юрію Олександровичу – 1980 р.н., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ХАРЛАМПІДІ Дионісу Харлампійовичу – 1975 р.н., Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України

ЧУДИКУ Ігорю Івановичу – 1978 р.н., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ!

 

 

У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (НБУВ) побачило світ фундаментальне археографічне видання  – «Історія Національної академії наук України. 1956–1960» (у двох частинах), яке комплексно розкриває діяльність НАН України означеного періоду.

Дослідження джерельної бази Архівного фонду Національної академії наук України здійснюються колективом Інституту архівознавства НБУВ із 1989 року й відображені у випусках документальної серії «Джерела з історії науки в Україні» – збірниках документів та інших джерел з історії НАН України. Упродовж 1993–2012 рр. було опубліковано матеріали про діяльність Академії у 1918–1955 рр. Нещодавно вийшло нове видання – «Історія Національної академії наук України. 1956–1960 рр.» (у двох частинах), підготовлене під науковим керівництвом почесного директора НБУВ академіка Олексія Семеновича Онищенка.

Перша частина видання містить архівні документи, фотодокументи та матеріали періодичних видань із науково-дослідної і науково-організаційної діяльності Академії наук УРСР у 1956–1960 рр., виявлені у фондах Архіву Президії НАН України та наукових архівах її установ, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України і Центрального державного архіву громадських об’єднань (ЦДАГО) України. Вперше у вітчизняному джерелознавстві до наукового обігу вводяться маловідомі та невідомі документи й матеріали з історії Академії 1956–1960 рр.

Архівні документи, подані у збірнику, свідчать, що в період 1956–1960 рр. академічні установи заклали міцний фундамент для розвитку нових теоретичних і експериментальних досліджень у галузях фізики напівпровідників і напівпровідникових приладів, низькотемпературної електроніки, магнетизму, резонансних явищ у твердих тілах, електропровідності й надпровідності, пластичності та міцності твердих тіл, термодинамічних властивостей зріджених газів і фізичних процесів розділення газових сумішей, теоретичної радіотехніки, створення радіотехнічних приладів, а також теоретичної та прикладної геофізики.

Значну інформативну цінність становлять розсекречені архівні документи із фондів ЦДАГО України, що репрезентують науково-дослідну роботу установ Академії за закритою тематикою. Представлені у збірнику й документи, що розкривають міжнародні зв’язки Академії, які в означений період помітно інтенсифікувалися. Наукові коментарі, оформлені у вигляді енциклопедичних статей, розширюють і доповнюють інформативний зміст архівних документів.

Комплексний підхід до опрацювання джерельної бази дав змогу збагатити представлені документи науковими розробками укладачів збірника (відображені у «Додатках» другої частини збірника). Зокрема, інформаційно-довідкові системи представлені у вигляді таких додатків: «Регести протоколів засідань Президії АН УРСР»; «Списки дійсних членів та членів-кореспондентів АН УРСР, обраних у 1956–1960 рр.»; «Списки наукових співробітників АН УРСР»; «Списки видань та наукових праць співробітників АН УРСР»; «Списки установ, що діяли у складі АН УРСР у 1956–1960 рр.».

У регестах протоколів засідань Президії АН УРСР у скороченому вигляді передано основний зміст 3641 питання, розглянутого на засіданнях керівного органу Академії впродовж означеного хронологічного періоду. В другій частині видання також представлено довідки про діяльність 135 академічних установ, біографічні довідки стосовно 49 обраних академіків і членів-кореспондентів, короткі відомості про 3462 наукових співробітників Академії та 2765 бібліографічних позицій наукових видань співробітників АН УРСР цього періоду.

Обсяг двох частин наукового видання «Історія Національної академії наук України. 1956–1960» складає майже 135 друкованих аркушів (1936 с.).

Представлена у збірнику розлога документальна база, а також оригінальні авторські розробки колективу Інституту архівознаства НБУВ дають змогу комплексно відтворити діяльність Академії в означений хронологічний період.

Наукове видання «Історія Національної академії наук України. 1956–1960 рр.» розраховане на наукознавців, архівістів, викладачів вищих навчальних закладів і студентів. Ознайомитися з ним можна, відвідавши НБУВ.

 

За інформацією прес-служби НБУВ

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України

 

<< Назад ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 Вперед >>

Powered by CuteNews