ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Усі нормативно-правові акти Уряду, що стосуватимуться питань науки, проходитимуть експертизу Наукового комітету Нацради з питань науки і технологій.

Відповідні зміни до регламенту Кабінету Міністрів України було внесено 15 листопада 2017р. на засіданні Уряду.

«Нацрада з питань науки і технології – це майданчик для ефективного зв’язку між найвищими щаблями української влади та науковою спільнотою нашої країни. Вона створена для того, аби рішення, що приймаються, відповідали реальним потребам галузі. До Наукового комітету на конкурсних засадах увійшли українські науковці. Аби процедура обрання була об’єктивною та прозорою, Комітет формувався спеціально створеним відповідно до європейської практики Ідентифікаційним комітетом з питань науки. До його складу увійшли 9 провідних вчених, три з яких – представники вітчизняної науки, 6 – іноземні вчені. В результаті було обрано 24 українських науковців, саме вони й здійснюватимуть експертизу актів Кабміну», – розповіла Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

 

Зокрема, до складу Наукового комітету Нацради увійшли вчені, що представляють наступні сфери:

  • природничі науки фізико-математичного та хімічного профілю, науки про Землю – 10 осіб;
  • технічні науки і технології, матеріалознавство – 4;
  • науки про життя, медичні науки і пов’язані з ними технології – 4;
  • сільськогосподарські науки, харчові та біотехнології – 2;
  • соціогуманітарні, економічні і правові науки – 4.

 

Загалом до Наукового комітету було висунуто 71 кандидата, з яких 50 представляли Київ, 9 – Харків, 4 – Львів та інші міста. Кандидати були запропоновані ВНЗ, науковими установами, громадськими науковими організаціями та групами науковців.

 

Сергій Рябченко, очільник Ідентифікаційного комітету, завідувач відділу фізики магнітних явищ Інституту фізики НАН України зазначив, що до складу комітету потрапили кандидати (http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/05/30/obrano-naukovij-komitet-naczradi-z-pitan-rozvitku-nauki-i-texnologij/ ), «які мають і високий науковий рівень, і необхідне розуміння того, як наука працює та взаємодіє з реальним сектором економіки».

 

Нагадуємо, що 5 квітня 2017 року Уряд прийняв постанову, що створила правове підґрунтя для утворення і функціонування Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

 

Одними з головних функцій Національної ради є підготовка пропозицій щодо:

  • формування засад державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності;
  • розвитку наукової та науково-технічної сфери в Україні;
  • пріоритетів такого розвитку та заходів з їх реалізації;
  • інтеграції української науки в світовий науковий та європейський дослідницький простори з урахуванням національних інтересів;
  • систем незалежної експертизи державних цільових наукових на науково-технічних програм, наукових проектів, державної атестації наукових установ, присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань.

 

Нацрада складається з двох комітетів – Наукового та Адміністративного, що мають однаковий кількісний склад. Якщо до складу Наукового Комітету увійшли провідні українські вчені, то до складу Адміністративного – представники центральних органів виконавчої влади, НАН та галузевих академій, Київської міської та обласних державних адміністрацій, великих наукоємних підприємств, наукових установ та ВНЗ.

 

12 грудня 2017 року

в актовому залі головного корпусу ФМІ НАН України

відбулося засідання наукового семінару

“Корозія. Захист металів від корозії”,

на якому був представлений

Розділ 3 “Розробка методів захисту від корозії елементів конструкцій

об’єктів тривалої експлуатації”

комплексної програми наукових досліджень НАН України

“Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій,

обладнання та споруд” (РЕСУРС-2)

 

Доповідачі:

зав. від №15, д.т.н., проф. І.М. Погрелюк,

зав. від №11, д.т.н. І.М. Зінь,

к.т.н., ст.н.с. ВФХГК ІнФОВ НАНУ І.В. Семенюк,

зав.від. №16, д.т.н., проф. М.С. Хома.

 

 

Керівник семінару: член-кор. НАН України, д.т.н., професор Похмурський В.І.

За ініціативою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО та за підтримки національних комісій Австрії, Литви й Польщі рішенням 39-ї сесії Генеральної конференції Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) затверджено включення 100-річчя Національної академії наук України до Календаря пам’ятних дат, що відзначатимуться у 2018 році на рівні ЮНЕСКО.

 

Нагадуємо про перелік заходів із відзначення ювілею Академії, який був ухвалений Президією НАН України Постановою №232 від 09.11.2016р. ( http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-161109-232-0.pdf ):

 

Про підготовку до відзначення 100-літнього ювілею НАН України

У листопаді 2018 року виповниться 100 років від часу заснування Національної академії наук України. За роки свого існування Академія зробила вагомий внесок у скарбницю світової науки, сприяла своєю діяльністю розвитку України. Ювілей НАН України має стати визначною подією не тільки для вчених Академії, а й для широких кіл громадськості України і водночас приводом для ґрунтовної розмови про роль та місце науки у державі і суспільстві.

З метою підготовки до відзначення 100-річчя від часу заснування Національної академії наук України Президія НАН України постановляє:

1. Звернутися до Президента України П.О.Порошенка з клопотанням щодо відзначення 100-річчя НАН України на державному рівні.

Головному вченому секретарю НАН України академіку НАН України В.Л.Богданову спільно з Науково-організаційним відділом Президії НАН України забезпечити протягом І кварталу 2017 р. підготовку та подання відповідного звернення НАН України до Президента України.

2. Робочій групі НАН України щодо співпраці з ЮНЕСКО (академік НАН України А.Г. Загородній) опрацювати питання про відзначення під егідою ЮНЕСКО 100-річчя НАН України та до 31.12.2016 подати до Президії НАН України відповідні пропозиції.

3. Першому віце-президенту НАН України академіку НАН України А.Г.Наумовцю організувати роботу з підготовки та проведення у 2018 р. Фестивалю науки, присвяченого 100-річчю НАН України.

4. Затвердити розроблені Комісією НАН України з підготовки заходів щодо відзначення 100-літнього ювілею НАН України, що створена постановою Президії НАН України від 17.06.2015 № 169 (далі – Комісія НАН України), заходи з відзначення 100-літнього ювілею Національної академії наук України (додаються). Відповідальним за затверджені заходи розпочати роботу з організації їх виконання.

Голові Комісії під час підготовки до відзначення ювілею вносити, у разі необхідності, зміни до зазначених заходів.

5. Раді молодих вчених НАН України, Національному центру «Мала академія наук України» вжити заходів щодо організації та проведення з широким залучення наукової молоді, студентів та школярів приурочених до ювілею НАН України наукових конференцій, семінарів, шкіл, лекцій, «наукових пікніків» та інших сучасних просвітницьких заходів.

6. Відділенням НАН України до 01.03.2017 розробити та затвердити план заходів установ відділення та інформувати Комісію НАН України.

7. Науково-організаційному відділу Президії НАН України разом з Відділом фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України передбачати кошти на підготовку та проведення окремих заходів з відзначення 100-літнього ювілею НАН України при затвердженні розподілів бюджетного фінансування на 2017-2018 роки. Взяти до відома, що обсяги фінансування кожного із таких заходів будуть визначатися окремими рішеннями Президії НАН України відповідно до щорічних обсягів бюджетного фінансування НАН України у 2017-2018 роках.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на головного вченого секретаря НАН України академіка НАН України В.Л.Богданова.

 

Президент Національної академії наук України

академік НАН України Б.Є.Патон

 

Головний учений секретар Національної академії наук України

академік НАН України В.Л.Богданов

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Президії НАН України

від 09.11.2016 № 232

 

ЗАХОДИ

з відзначення 100-літнього ювілею Національної академії наук України

з/п

Заходи

Відповідальні

1

2

3

Науково-організаційна діяльність

1.

 Провести сесію Загальних зборів НАН

 України, присвячену ювілею

Президія НАН

України

2.

 Провести ювілейні загальні збори відділень

 НАН України, розширені засідання вчених

 (науково-технічних) рад установ НАН

 України та наукових товариств

Відділення НАН

України, установи

НАН України

3.

 Провести урочисті збори наукової

 громадськості окремих регіонів України та

 найважливіших культурних і наукових

 центрів

Регіональні наукові

центри НАН України

та МОН України

4.

 Провести засідання Ради Міжнародної

 асоціації академій наук, присвячене

 ювілейній даті НАН України

Президія НАН

України

5.

 Провести засідання Ради президентів

 академій наук України, присвячене

 ювілейній даті НАН України

Президія НАН

України

Науково-інформаційна діяльність

6.

 Провести виставку наукових і науково-

 технічних досягнень установ НАН України

Відділення НАН

України, Експоцентр

«Наука» НАН

України

7.

 Випустити документально-публіцистичний

 фільм, присвячений 100-річчю НАН

 України

Президія НАН

України, Експоцентр

«Наука» НАН України

8.

 Створити серію відеороликів та

 відеофільмів про найважливіші розробки,

 історію наукових установ НАН України та

 видатних вчених Академії

Відділення НАН

України, регіональні

наукові центри НАН

України та МОН України

9.

 Створити віртуальний музей НАН України

Інститут

телекомунікацій і

глобального

інформаційного

простору НАН

України, Національна

бібліотека України

імені В.І.Вернадського

10.

 Організувати висвітлення у центральній і

 місцевій пресі, на телебаченні та радіо

 діяльності установ НАН України,

 спрямованої на розвиток науки, економіки

 та культури, зміцнення вітчизняного

 наукового потенціалу

Президія НАН

України,

Український

міжнародний комітет

з питань науки і

культури при НАН

України, Прес-центр

НАН України

11.

 Провести ювілейні книжкові виставки

Національна бібліотека

України

імені В.І.Вернадського,

Львівська національна

наукова бібліотека

України

імені В.Стефаника,

видавництво «Наукова

думка», Видавничий

дім «Академперіодика»

12.

 Провести конкурс на кращий ескіз

 логотипу до 100-ліття від часу заснування

 НАН України

Президія НАН України

13.

 Виготовити сувенірну продукцію з

 символікою НАН України

Президія НАН України

14.

 Випустити серію ювілейних поштових

 марок, конвертів та монет

Президія НАН України

спільно з

Міністерством

інфраструктури та

Національним банком

України

15.

 Провести Дні відкритих дверей установ

 НАН України

Відділення НАН

України, установи

НАН України

16.

 Провести ювілейні Академічні читання,

 присвячені досягненням вчених НАН

 України

Президія НАН України

17.

 Провести наукові читання, сесії, школи та

 конференції молодих учених

Відділення НАН

України,

Рада молодих вчених

НАН України,

Національний центр

«Мала академія наук

України»

18.

 Провести ювілейні наукові форуми

Відділення НАН

України

19.

 Залучити посольства України в іноземних

 країнах до пропагування здобутків НАН

 України за 100 років її діяльності

Президія НАН України

20.

 Провести презентацію документально-

 публіцистичного фільму та ювілейних

 номерів журналів НАН України і

 монографії, присвячених 100-річчю НАН

 України, в штаб-квартирі ЮНЕСКО

Президія НАН України

Відзнака видатних учених та науковців

21.

 Провести нагородження відзнаками НАН

 України вчених і науковців, які зробили

 вагомий внесок у розвиток вітчизняної

 науки

Президія НАН

України, відділення

НАН України,

регіональні наукові

центри НАН України

та МОН України,

Відділ наукових і

керівних кадрів НАН

України

22.

 Провести організаційну роботу з відбору

 кандидатур та порушити клопотання перед

 Президентом України, Верховною Радою

 України та Кабінетом Міністрів України

 щодо нагородження працівників НАН

 України державними та урядовими

 нагородами

Президія НАН

України, Науково-

організаційний відділ

Президії НАН України,

Відділ наукових і

керівних кадрів НАН

України

23.

 Заснувати та провести конкурс на здобуття

 трьох щорічних премій на честь 100-річчя

 НАН України в галузі фізико-

 математичних, хіміко-біологічних і

 соціогуманітарних наук за кращі відкриття

 та наукові досягнення року

Президія НАН України

Вшанування пам’яті видатних вчених

24.

 Оновити експозиції музеїв видатних

 вчених, історії установ НАН України

Відділення НАН

України

25.

 Створити галерею портретів президентів

 Академії

Управління справами

НАН України,

Відділення літератури,

мови та

мистецтвознавства

НАН України

26.

 Впорядкувати пам’ятні місця та

 меморіальні дошки, пов’язані з іменами

 видатних вчених НАН України, місця

 поховань колишніх президентів Академії

Управління справами

НАН України,

відділення НАН

України

27.

 Вжити заходів щодо впорядкування та

 відновлення пам’ятних місць В.І.Вернадського

 у с. Шишаки Полтавської області

Управління справами

НАН України

Видавнича діяльність

28.

 Підготовка та видання узагальнюючої

 праці до 100-річчя НАН України

 «Національна академія наук України.

 1918-2018: до 100-річчя від дня

 заснування»

Секції та відділення

НАН України

29.

 Випустити ювілейні номери журналів

 НАН України та монографії, присвячені

 100-річчю НАН України

Науково-видавнича

рада НАН України

30.

 Випустити сапфіровий компакт-диск

 «Наукове надбання НАН України» та

 компакт-диск «Наукові доповіді на

 засіданнях Президії НАН України

 2002-2018 рр.»

Відділення

інформатики НАН

України

31.

Підготувати та видати енциклопедичний

довідник «Національна академія наук

України»

Інститут історії

України НАН України,

відділення НАН

України

Підготувати та надрукувати такі видання:

32.

 «100 видатних досягнень вчених НАН

 України»

Державна установа

«Інститут досліджень

науково-технічного

потенціалу та історії

науки

ім.Г.М.Доброва НАН

України»,

секції та відділення

НАН України

33.

 Ювілейний фотоальбом «Національна

 академія наук України. 1918-2018»

Науково-

організаційний відділ

Президії НАН України

34.

 «Наукові об’єкти НАН України, що

 становлять національне надбання:

 створення, функціонування, розвиток та

 значення для науки і нащадків»

Комісія НАН України з

питань організації

діяльності наукових

об’єктів, що становлять

національне надбання

35.

 «Персональний склад НАН України.

 1918-2018 рр.»

Відділ наукових і

керівних кадрів НАН

України,

Державна установа

«Інститут досліджень

науково-технічного

потенціалу та історії

науки ім.Г.М.Доброва

НАН України»

36.

 Подарункове видання під робочою назвою

 «100 років поступу Національної академії

 наук у цифрах і фактах»

Науково-видавнича

рада НАН України,

Видавничий дім

«Академперіодика»

37.

 Монографія «Правовий статус

 Національної академії наук України:

 історія та сучасність» (3-є видання,

 доповнене і перероблене)

Інститут держави і

права

ім.В.М.Корецького

НАН України

38.

 Збірник документів і матеріалів

 «Національна академія наук – 100:

 головні тенденції розвитку і здобутки»

Національна бібліотека

України

імені В.І.Вернадського,

Інститут

архівознавства

39.

 Наукова праця «Історія Української

 академії наук у фондах Інституту рукопису

 Національної бібліотеки України

 імені В.І.Вернадського»

Національна бібліотека

України

імені В.І.Вернадського,

Інститут рукопису

40.

 Книга «Національна академія наук

 України. 1918-2018. Хронологія»

Державна установа

«Інститут досліджень

науково-технічного

потенціалу та історії

науки ім.Г.М.Доброва

НАН України»

Господарсько-експлуатаційна діяльність

 

 Ремонт та приведення до належного

 технічного стану будівель і споруд установ

 та організацій НАН України, зокрема

 головних фасадів, конференц-залів,

 благоустрій прилеглих територій

Управління справами

НАН України,

установи та організації

НАН України

 

<< Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... Вперед >>

Powered by CuteNews