ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

 

ЄС підтримуватиме участь українських організацій та дослідників у Рамковій програмі «Горизонт 2020», а європейські експерти програми візьмуть участь у міжнародному семінарі-тренінгу, який буде проведено в Україні. Про це домовилися сторони під час першого засідання Спільного Комітету Україна – ЄС з досліджень та інновацій на виконання Угоди між Україною та ЄС про участь України у «Горизонті 2020».

Засідання відбулося 4 квітня 2017р. у Брюсселі за спів-головування заступника Міністра освіти і науки України Максима Стріхи та директора з міжнародного співробітництва Генерального директорату з досліджень та інновацій Європейської Комісії Крістіни Руссо.

Сторони підписали Правила діяльності, а також розглянули стан та перспективи участі України у програмі «Горизонт 2020». Зокрема, йшлося про підтримку українських організацій та дослідників на національному рівні і з боку ЄС.

Також відбувся обмін інформацією щодо розвитку програми у контексті окремих тематичних напрямів:

- гранти Європейської дослідницької ради;

- дії Марії-Склодовської Кюрі;

- авіація;

- новітні матеріали;

- охорона здоров’я;

- інформаційно-комунікаційні технології та електронні інфраструктури;

- енергія;

- навколишнє середовище й клімат;

- малі та середні підприємства.

Того ж дня у Брюсселі відбулося й третє засідання Спільного Комітету Україна – ЄС зі співробітництва в галузі науки та технологій на виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове та технологічне співробітництво.

Учасники обговорили заходи, які здійснює Міністерство освіти і науки України для імплементації результатів незалежного європейського аудиту національної системи досліджень та інновацій України, проведеного торік. Українська делегація розповіла про хід реформування та представила прогрес в імплементації змін.

Також було розглянуто питання включення України до Інноваційного табло ЄС та визначено пріоритети подальшого двостороннього співробітництва, зокрема зі Спільною дослідницькою радою.

 

30 березня 2017 року

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.052.05

у Національному університеті «Львівська політехніка»

(79013, м. Львів, вул. Професорська, 2, ауд. 218)

відбувся

прилюдний захист дисертації

м.н.с. відділу №8 методів та систем дистанційного зондування

Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України

 

ТОРСЬКОЇ Роксани Володимирівни

 

«МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІТИНГОПОДІБНИХ ДЕФЕКТІВ

МЕТОДОМ КОМІРКОВИХ АВТОМАТІВ»,

 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

 

Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України.

 

Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор Русин Богдан Павлович,

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, завідувач відділу методів та систем дистанційного зондування.

Офіційні опоненти: 

доктор технічних наук, старший науковий співробітник Журавчак Любов Михайлівна, Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, професор кафедри програмного забезпечення;

кандидат технічних наук, доцент Пукас Андрій Васильович, Тернопільський національний економічний університет МОН України, завідувач кафедри комп’ютерних наук.

 

ВІТАЄМО З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ!

 

 

7 квітня 2017 року Президент України П.О. Порошенко провів зустрічі

з президентом Національної академії наук України академіком Б.Є. Патоном

і молодими вченими.

 

 

 

Під час зустрічі Президента України П.О. Порошенка з президентом НАН України академіком Б.Є. Патоном було обговорено низку важливих питань, серед яких – відзначення на державному рівні 100-річчя Національної академії наук України, реформування діяльності Академії, її робота з наукового забезпечення вирішення актуальних державних проблем (ішлося в тому числі про дослідження й розробки в інтересах підвищення обороноздатності й безпеки держави), залучення та закріплення наукової молоді в НАН України, фінансове й матеріально-технічне забезпечення досліджень тощо. Академік Б.Є. Патон поінформував главу держави про головні досягнення та проблеми Національної академії наук України і висловив пропозицію щодо організації та проведення в 2018 році офіційних заходів зі вшанування 100-річного ювілею Академії – з огляду на її визначний внесок у розвиток вітчизняної та світової науки й наукове забезпечення економічного та культурного розвитку України. Як наголосив академік Б.Є. Патон, наукове забезпечення вирішення актуальних державних проблем було й залишається (поряд із розвитком фундаментальних досліджень) одним із головних пріоритетів діяльності НАН України.

По завершенні зазначеного обговорення відбулася зустріч П.О. Порошенка з молодими вченими. В ній також узяли участь президент НАН України академік Б.Є. Патон, перший віце-президент НАН України академік В.П. Горбулін і ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка академік Л.В. Губерський. Глава держави підписав Розпорядження Президента України “Про призначення грантів президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2017р.” Відповідно до цього документу фінансову підтримку буде надано в тому числі й багатьом молодим дослідникам НАН України, зокрема з інститутів фізики, прикладної фізики, технічної теплофізики, технічних проблем магнетизму, механіки імені С.П. Тимошенка, проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича, геології і геохімії горючих копалин, загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського, біоорганічної хімії і нафтохімії, фізіології рослин і генетики, біології клітини, молекулярної біології і генетики, фізіології імені О.О. Богомольця, мікробіології і вірусології імені Д.К Заболотного, української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, а також Головної астрономічної обсерваторії, Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут», Державного природознавчого музею, Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського МОН України та НАН України.

Звертаючись до присутніх, П.О. Порошенко наголосив, що майбутнє нашої країни, в тому числі і її євроінтеграційні прагнення, – саме в руках молодих учених, тому необхідно підтримувати їх і залучати до участі в реалізації державної політики.

За словами Президента України, найближчим часом буде підписано указ про відзначення на державному рівні 100-річчя Національної академії наук України, створення якої стало свого часу «потужною революційною подією». Президент також підкреслив важливість вшанування пам’яті її першого президента (тоді ще Української академії наук) академіка В.І. Вернадського та зазначив, що вітчизняна наука має не лише багату історію, а й величезний потенціал, що нині служить країні.

Крім того, П.О. Порошенко повідомив, що домовився з президентом НАН України академіком Б.Є. Патоном про обговорення питання реформування Академії та забезпечення пріоритетності розвитку найперспективніших напрямів наукових досліджень.

Президент України згадав і чинну нову редакцію Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та утворену – згідно з її положеннями – Національну раду України з питань розвитку науки і технологій. Він, серед іншого, зауважив, що бюджетні кошти, які на конкурсній основі розподілятимуться з метою фінансування дослідницьких проектів, мають отримувати найталановитіші й найперспективніші вчені й наукові колективи, що зможуть забезпечити інноваційні перетворення й оновлення наукової сфери на демократичних засадах.

 

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України

 

<< Назад ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 Вперед >>

Powered by CuteNews