Page 2 - Кулик В.В.
P. 2

2

                             АНОТАЦІЯ             Кулик В.В. Розроблення концепції створення високоміцних колісних

         сталей. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

             Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за

         спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство (132 – матеріалознавство). –

         Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук

         України, Національний університет “Львівська політехніка” Міністерства

         освіти і науки України; Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка

         Національної академії наук України, Львів, 2019.

             Дисертація присвячена розробленню вимог до сталей високоміцних

         залізничних коліс для одночасного забезпечення високої зносостійкості та

         опору утворенню дефектів (повзунів і вищербин) на їх поверхні кочення, а

         також обґрунтуванню хімічного складу і структурно-фазового стану нових

         сталей для коліс з підвищеним терміном експлуатації.

             На підставі виконаних досліджень, викладених у дисертації, з позицій

         структурної механіки втомного руйнування сформульовані та обґрунтовані

         рекомендації в галузі матеріалознавства, які забезпечують вирішення

         важливої науково-технічної проблеми підвищення надійності і довговічності

         високоміцних залізничних коліс. Запропоновано нову концепцію створення

         сталей для забезпечення високого опору зношуванню і пошкоджуваності

         поверхні кочення коліс, розроблено вимоги до комплексу механічних

         характеристик таких сталей та обґрунтовано хімічний склад сталі для

         залізничних коліс нового покоління, а також режим термічної обробки їх

         ремонтних наплавок, що відображено у висновках.

             Для мінімізації негативного впливу експлуатаційних чинників на

         ресурсні характеристики колісних сталей і довговічність високоміцних

         залізничних коліс запропоновано нову концепцію створення колісних сталей,

         згідно якої необхідні нові сталі з пониженим вмістом вуглецю для


         підвищення    температури    аустенізації   (зменшення     схильності    до
   1   2   3   4   5   6   7