Page 3 - Кулик В.В.
P. 3

3

         мартенситного перетворення), а також циклічної тріщиностійкості

         (K > 80 МПа∙√м), яка визначає тріщиноутворення на поверхні кочення,
            fc
         забезпечуючи їх високоміцний стан твердорозчинним та дисперсійним

         зміцненням.

             Схильність до утворення повзунів на поверхні кочення коліс

                                              º
         підвищується з ростом високотемпературної (вище 500 С) пластичності
         (відносного видовження) сталей. Стрімкіший ріст пластичності, зумовлений

         розчиненням карбонітридів ванадію в сталі марки Т, забезпечує сприятливіші

         умови для утворення дефектів типу повзун на поверхні кочення коліс типу

         КП-Т порівняно з колесами типу КП-2. Підвищений опір формуванню

         повзунів спричиняє також твердорозчинне кремнієм (~ 1%) і марганцем (~

         1%) та дисперсійне ванадієм (~ 0,17%) і азотом (~ 0,013%) зміцнення

         колісних сталей.

             Негативний вплив корозивного середовища (дистильована вода та

         3,5%-му водний розчин NaCl) на поріг втоми K  та циклічну в’язкість
                                         th

         руйнування K сталей марок 2 і Т незначний. Проте відомо, що схильність
                   fc
         до низькотемпературного окрихчення зростає з підвищенням вмісту вуглецю

                                0
         в колісній сталі: при температурі -40 С значення K сталі марки Т (0,66%С)
                                         fc
         в 1,7 рази менше, ніж сталі марки 2 (0,58%С).

             За впливу термосилових чинників в зоні контакту під час гальмування,

         коли перлітна структура трансформується в мартенситну, вихідні стискальні

         залишкові напруження ІІ роду змінюються на розтягальні тим сильніше, що

         вищі вміст вуглецю в сталі та швидкість її охолодження. В сталі марки Т

         порівняно зі сталлю марки 2 ці процеси зумовлюють інтенсивнішу

         реалізацію низькоенергоємного відкольного міжзеренного механізму

         руйнування за циклічного навантаження і нижчі характеристики циклічної

         тріщиностійкості: порогу втоми K  у 2,4 рази; циклічної в’язкості
                                 th
         руйнування K  в 1,7 рази. Твердорозчинне зміцнення колісних сталей за
                   fc

         вмісту 0,58…0,60% вуглецю у цьому випадку спричиняє зниження циклічної
   1   2   3   4   5   6   7   8