Page 4 - Кулик В.В.
P. 4

4

         в’язкості руйнування порівняно зі сталлю марки Т.

             Показано, що пошкоджуваність поверхні кочення модельних коліс при

         контактно-втомному дослідженні пари колесо-рейка зростає з підвищенням

         міцності (твердості), яке зумовлене високим вмістом вуглецю в колісній

         сталі, що відповідає статистичним даним експлуатації реальних залізничних

         коліс. При цьому пошкодженість однозначно корелює з циклічною в’язкістю

         руйнування колісної сталі за нормального відриву (ΔK ) та поперечного
                                            І fc
         зсуву (ΔK ІІ fc ). Їх можна вважати визначальним параметром цього процесу

         пошкоджуваності, на відміну від порогів втоми ΔK і ΔK        ІI th .
                                        І th
             Оцінювання впливу хімічного складу і структурно-фазового стану

         розроблюваних колісних сталей на їх роботоздатність необхідно проводити

         на підставі запропонованого комплексу механічних характеристик, зокрема

         діаграм конструкційної міцності і експлуатаційної надійності (патент

         України № 106836) та нового параметра конструкційної міцності матеріалів

         P = [ ‧K ‧K ] (патент України № 105440), з урахуванням впливу
             В
                th
                   fc
         експлуатаційних чинників.
             Графітизована доевтектоїдна сталь (мас %: 0,60 С; 0,90 Mn; 1,0 Si; 1,0

         Cu; 0,15 Al) після відпалу на зернистий перліт (границя міцності ~ 800 МПа)

         на   відміну   від   традиційних    колісних   сталей   має   найнижчу

                          0
         високотемпературну (>500 C) пластичність, не схильна до окрихчення за

         низьких кліматичних температур (до –40С), а негативний вплив корозивного

         середовища на її характеристики циклічної тріщиностійкості відсутній.

         Проте її низька циклічна в’язкість руйнування (K  < 40…50 МПа∙√м) не
                                          fc
         відповідає вимогам до перспективних колісних сталей.

             Твердорозчинне зміцнення за рахунок підвищеного вмісту кремнію (до

         0,97%) і марганцю (до 0,85%) за пониженого вмісту вуглецю (до 0,58%)

         сприяє підвищенню опору зношуванню колісної сталі, проте обумовлює

         зниження її циклічної тріщиностійкості і опору пошкоджуваності.

             Оптимальне поєднання міцності і циклічної тріщиностійкості

         дисперсійно зміцненої колісної сталі забезпечується за вмісту ванадію та
   1   2   3   4   5   6   7   8   9