Page 5 - Кулик В.В.
P. 5

5

                  4
         азоту [V‧N]‧10 = 22% та температури аустенізації 950ºС і відпуску 550ºС, що
         відповідає максимальному значенню параметра конструкційної міцності

         матеріалів P при знижені вмісту вуглецю з 0,63 до 0,57%. Така сталь

         забезпечує високий опір пошкодженості, але низький опір зношуванню

         поверхні кочення модельного колеса.

             Встановлено, що оптимальним поєднанням характеристик міцності та

         циклічної тріщиностійкості, опору зношуванню і пошкоджуваності

         володіють комплекснолеговані сталі з поєднанням твердорозчинного та

         дисперсійного зміцнення. Рекомендовано комплекснолеговану сталь з

                                                4
         твердорозчинним (~1% Si і ~1% Mn) та дисперсійним ([V‧N]‧10 = 20…25%)
         зміцненням за пониженого вмісту вуглецю (0,52…0,53%) для дослідно-

         промислової перевірки з метою виготовлення залізничних коліс нового

         покоління.

             Підвищення циклічної тріщиностійкості зони термічного впливу

         ремонтної наплавки залізничних коліс досягається формуванням у цій зоні

         змішаної структури верхнього і нижнього бейніту (~66%) та мартенситу

         (~34%) і витримкою 2…3 год, перериваючи охолодження сталі при 100ºС,

         тобто за температури між точками початку (M ) і кінця (M ) мартенситного
                                              f
                                      s
         перетворення. Така витримка сприяє зростанню порога втоми зразка з

         тріщиною в 1,6 рази, циклічної в’язкості руйнування – в 1,8 рази за

         практично незмінної міцності. Це спричинено падінням в ~ 1,5 рази

         напружень ІІ роду в об’ємі рейок бейніту та мартенситу (патент України №

         105440). При цьому відома і модифікована Q-n-P-обробки менш ефективні.

             Рекомендації для підвищення циклічної тріщиностійкості зони

         термічного впливу наплавок включено у технічний регламент ремонту

         залізничних коліс, розроблений в ІЕЗ НАН України.

             На основі отриманих результатів досліджень сформульовано відомчий

         нормативний документ “Додаткові вимоги до сталей суцільнокатаних

         високоміцних залізничних коліс”. Розроблені нормативи служать основою
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10