Page 6 - Кулик В.В.
P. 6

6

         для створення Технічних умов на високоміцні залізничні колеса нового

         покоління.

             Наукова новизна отриманих результатів.

             1.   Запропоновано нову концепцію створення високоміцних

         колісних сталей, яка базується на діаграмах конструкційної міцності і

         експлуатаційної надійності з урахуванням механізмів руйнування за

         нормального відриву і поперечного зсуву та передбачає забезпечення

         оптимального поєднання їх характеристик опору зношуванню і контактно-

         втомній пошкодженості за умови зниженого вмісту вуглецю в сталі.

             2.   Вперше констатовано, що схильність до утворення повзунів на

         поверхні кочення коліс підвищується з ростом високотемпературної (вище

           0
         500 С) пластичності (відносного видовження) сталей. Показано, що
         підвищений опір формуванню повзунів спричиняє твердорозчинне (кремнієм

         і марганцем) та дисперсійне (ванадієм і азотом) зміцнення колісних сталей.

             3.   Встановлено, що за впливу термосилових чинників в зоні

         контакту під час гальмування, коли перлітна структура трансформується в

         мартенситну, вихідні стискальні залишкові напруження ІІ роду змінюються

         на розтягальні тим сильніше, що вищі вміст вуглецю в сталі та швидкість її

         охолодження. В сталі з підвищеним (0,65-0,70%) вмістом вуглецю ці процеси

         зумовлюють інтенсивнішу реалізацію низькоенергоємного відкольного

         міжзеренного механізму руйнування за циклічного навантаження і зниження


         характеристик циклічної тріщиностійкості: порогу втоми K  у 2,4 рази;
                                                th
         циклічної в’язкості руйнування K в 1,7 рази.
                              fc
             4.   Вперше показано, що за контактної втоми пари колесо-рейка

         пошкоджуваність поверхні кочення модельних коліс зростає з підвищенням

         міцності (твердості), що зумовлено високим вмістом вуглецю в колісній сталі.

         При цьому пошкодженість однозначно корелює з циклічною в’язкістю

         руйнування колісної сталі за нормального відриву (ΔK ) та поперечного
                                            І fc
         зсуву (ΔK ІІ fc ). Їх можна вважати визначальним параметром цього процесу

         пошкоджуваності, на відміну від порогів втоми ΔK і ΔK        ІI th .
                                        І th
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11