Page 7 - Кулик В.В.
P. 7

7

             5.   Вперше встановлено, що оптимальне поєднання міцності і

         циклічної   тріщиностійкості     дисперсійно    зміцненої   колісної   сталі

                                         4
         забезпечується за вмісту ванадію та азоту [V‧N]‧10  = 22% та температури
         аустенізації 950ºС і відпуску 550ºС, що відповідає максимальному значенню

         нового параметра конструкційної міцності матеріалів P = [ ‧K ‧K ] при
                                                    fc
                                                 th
                                              В
         знижені вмісту вуглецю з 0,63 до 0,57%. Така сталь забезпечує високий опір
         пошкодженості, але низький опір зношуванню поверхні кочення модельного

         колеса.

             6.   Виявлено, що твердорозчинне зміцнення за рахунок підвищеного

         вмісту кремнію (до 0,97%) і марганцю (до 0,85%) за пониженого вмісту

         вуглецю (до 0,58%) сприяє підвищенню опору зношуванню, проте

         обумовлює зниження циклічної тріщиностійкості, у тому числі після

         термосилового впливу під час гальмування. Встановлено, що оптимальним

         поєднанням характеристик міцності і циклічної тріщиностійкості та опору

         зношуванню і пошкоджуваності володіють комплекснолеговані сталі з

         твердорозчинним та дисперсійним зміцненням.

             7.   Вперше показано, що підвищення циклічної тріщиностійкості

         зони термічного впливу ремонтної наплавки залізничних коліс досягається

         формуванням у цій зоні змішаної структури бейніту і мартенситу та


         ізотермічною витримкою за температури між точками початку (M ) і кінця
                                                  s
         (M ) мартенситного перетворення. Така витримка сприяє зростанню порога
           f

         втоми зразка з тріщиною в 1,6 рази, циклічної в’язкості руйнування – в 1,8
         рази за практично незмінної міцності, що спричинено падінням в ~ 1,5 рази


         залишкових напружень ІІ роду в об’ємі рейок бейніту та мартенситу. При
         цьому відома і модифікована Q-n-P-обробки менш ефективні.


             Практична цінність отриманих результатів.

             1.   Спроектовано та виготовлено випробувальний стенд, який дає

         змогу моделювати пошкодження поверхні кочення коліс в умовах контактної

         втоми. Розроблена методологія і засоби дозволяють достовірно прогнозувати

         роботоздатність    залізничних    коліс   за  результатами    лабораторних
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12