Page 8 - Кулик В.В.
P. 8

8

         випробувань зразків колісної сталі.

             2.   На основі отриманих результатів досліджень сформульовано

         відомчий    нормативний     документ    “Додаткові    вимоги   до   сталей

         суцільнокатаних високоміцних залізничних коліс”, погоджений Головним

         управлінням вагонного господарства Укрзалізниці. Розроблені нормативи

         служать основою для створення Технічних умов на високоміцні залізничні

         колеса нового покоління.

             3.   На підставі дослідження закономірностей зміни ресурсних

         характеристик колісних сталей, рекомендовано комплекснолеговану сталь з

                                                      4
         твердорозчинним (Si ~1% і марганцем ~1%) та дисперсійним ([V‧N]‧10  =
         20…25%) зміцненням за пониженого вмісту вуглецю (0,52…0,53%) для

         дослідно-промислової перевірки з метою виготовлення залізничних коліс

         нового покоління.

             4.   Обґрунтовано     рекомендації    для   підвищення     циклічної

         тріщиностійкості зони термічного впливу наплавок, які включені в технічний

         регламент ремонту залізничних коліс, розроблений в ІЕЗ НАН України.

             5.   Отримані результати досліджень впроваджено в навчальний

         процес кафедри прикладного матеріалознавства і обробки матеріалів

         НУ «Львівська політехніка» при підготовці бакалаврів та магістрів за

         напрямком 132 «Матеріалознавство» та 136 «Металургія».

             Ключові слова: сталі високоміцних залізничних коліс, дефекти

         поверхні кочення, циклічна тріщиностійкість, твердорозчинне та дисперсійне

         зміцнення, експлуатаційна надійність, відновлення поверхні кочення.                               ABSTRACT             Kulyk V.V. Development of the concept for high-strength wheel steels

         creating. – Manuscript.

             Thesis for the Doctor’s degree of Engineering Sciences in the specialty


         05.02.01 – Materials Science. – Karpenko Physico-Mechanical Institute of the
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13