Page 3 - Dus_ShtoykoIP
P. 3

3
Л. М. Лобанова, О. В. Максимович, І. В. Ориняка, В. В. Панасюка,
Д. В. Рудавського, В. Р. Скальського, О. О. Стрельникової, Є. В. Харченка,
М. С. Хоми, О. Т. Цирульника, П. В. Яснія та ін. Однак для надійного
прогнозування ресурсу (залишкового ресурсу) труб нафтогазопроводів слід
враховувати особливості силових режимів експлуатації, за яких виникає небезпека
розвитку в трубах корозійно-механічних та воднево-механічних тріщин. Це,
насамперед, циклічне навантаження і його маневреність, зумовлена низкою
чинників, зокрема, раптові відключення електроживлення помпових агрегатів;
спрацьовування зворотних клапанів, швидке закриття або відкриття запобіжної
або замково-регулювальної арматури; періодичні зупинки тощо. Дослідити цю
проблему суто емпірично, шляхом експериментальних досліджень, технічно
досить складно, тому виникає необхідність моделювання цих процесів. З огляду
на це, в роботі запропоновані розрахункові моделі для визначення залишкового
ресурсу труб нафтогазопроводів за дії циклічного навантаження, корозивних і
наводнювальних середовищ. На основі відомого енергетичного підходу
сформульована модель для визначення залишкового ресурсу труби газопроводу за
циклічної дії природного газу. На її основі проведений розрахунок залишкового
ресурсу труби газопроводу зі сталі Х60 за циклічного навантаження з високою
асиметрією циклу (біля помпових станцій), де показано, що неврахування при
розрахунках наводнювання стінки труби газопроводу може призвести до значних
помилок (до 250000 циклів) при визначенні її залишкового ресурсу, що створює
небезпеку непередбаченого її руйнування. Тобто важливим є оцінювання
концентрації водню в сталях труб нафтогазопроводів.

      Проведена адаптація відомої розрахункової моделі процесу насичення воднем
металевих матеріалів для випадку стінки труби газопроводу, наводненої
транспортованим газом. При цьому знайдено, що для трубної сталі Х70 за тиску
газу 9 МПа поверхнева концентрація водню  = 1,62 ppm, а його розподіл по
товщині стінки визначатиметься наближено за формулою (, ∞) = (1,620 −
   1   2   3   4   5   6   7   8