Page 5 - Dus_ShtoykoIP
P. 5

5
корозивних середовищ. При цьому проаналізоване явище гідроудару, як один із
найнебезпечніших видів навантаження труб нафтопроводів. Урахувавши це,
побудовано математичну модель для визначення залишкового ресурсу
тонкостінних елементів конструкцій з наскрізними тріщинами за тривалого
статичного навантаження, дії корозійно-агресивного середовища із
зосередженими в часі квазідинамічними навантаженнями (гідроударами). На
основі цієї моделі проаналізований аналог задачі Ґріффітса та показано, що
зосереджені в часі квазідинамічні навантаження зменшують залишковий ресурс
пластин з тріщинами майже на 21%. Поряд з цим розроблений метод визначення
залишкового ресурсу труб нафтопроводів зі зовнішніми поверхневими тріщинами
за тривалої дії внутрішнього тиску, корозивного середовища і гідроударів. На
основі цього визначений залишковий ресурс труби нафтопроводу з експлуатованої
сталі Х60 зі зовнішньою поверхневою тріщиною за ламінарного потоку нафти,
ґрунтової корозії і низки визначених гідроударів. Показано, що для певних умов
гідроудари знижують залишкову довговічність труби майже на 33%.

      Аналогічно попередньому сформульована методика визначення залишкової
довговічності труби зі сталі Х60 нафтопроводу з внутрішньою поверхневою
тріщиною за турбулентного потоку нафти, корозії труби від підтоварної води і
низки визначених гідроударів. Встановлено, що гідроудари за турбулентного
потоку нафти знижують залишкову довговічність труби, порівняно з ламінарним
потоком нафти, на 38%.

      Проаналізовано відомості про відмови труб нафтогазопроводів внаслідок
деградації їх матеріалів впродовж експлуатації. При цьому встановлено, що за
тривалої експлуатації характеристики міцності матеріалів труб змінюються
незначно, і ними при розрахунках можна нехтувати. Найбільше змінюються
(зменшуються) характеристики тріщиностійкості матеріалів труб за тривалої дії
статичних і циклічних навантажень, корозивного середовища і наводнювання їх
матеріалу із транспортованих вуглеводнів (нафта, природний газ). Зроблений
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10