Page 6 - Dus_ShtoykoIP
P. 6

6
короткий аналіз зміни в процесі експлуатації тріщиностійкості сталей Х52, Х60 та
Х70, які є найпоширенішими в нафтогазопроводах. Деякі із цих даних використані
при розрахунку впливу на залишковий ресурс труб нафтогазопроводів деградації
їх матеріалів під час тривалої експлуатації за дії статичних і циклічних змін тиску
транспортованого продукту, корозивного середовища і наводнювання їх стінок.
Зокрема, з урахуванням деградації матеріалів в часі їх експлуатації запропоновані
методи визначення ресурсу труб нафтогазопроводів з поверхневими тріщинами за
дії тривалого постійного тиску газу в газопроводах, змінного в часі тиску в
нафтопроводах, наводнювання, ґрунтової корозії. На основі цього проведені
розрахунки залишкового ресурсу труб нафтопроводів і газопроводів для
конкретних матеріалів (сталі Х52, Х60, Х70) за дії тривалих статичних і змінних
навантажень, наводнювання, ґрунтової корозії з врахуванням деградації їх
матеріалів з часом до 30 років. В результаті проведених обчислень на основі
запропонованих методів показано, що деградація матеріалу під час експлуатації
трубопроводу значно зменшує його залишковий ресурс.

   Наукова новизна роботи полягає в наступному:
   • На основі відомого енергетичного підходу сформульовано розрахункову
модель для визначення залишкового ресурсу труби газопроводу за циклічної зміни
тиску наводнювального газу.
   • З допомогою методу функції хімпотенціалу, розвинутого в роботах
І. К. Походні і Д. В. Рудавського, розраховано розподіл водню у зварному
з’єднанні труби газопроводу.
   • Розраховано за допомогою методу скінчених елементів розподіл водню в
компактному зразку з тріщиною, який наводнюється електролітично з боку,
протилежному тріщині.
   • Побудовано розрахункову модель для визначення кінетики і періоду
докритичного росту втомної тріщини в кільцевому зварному шві стінки труби
газопроводу.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11