ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Про наш інститут

Інститут, заснований у 1951 pоці, сьогодні – відомий в Україні і у світі як науково-дослідницький центр у галузі механіки руйнування і міцності матеріалів, фізико-хімічних процесів корозії, неруйнівного контролю дефектності матеріалів та технічної діагностики конструкцій і середовищ.

Детальніше

Основні напрями наукових досліджень ФМІ

Фізичні основи
та інформаційні технології технічної діагностики та дистанційного зондування

Фізико-хімічна механіка
руйнування і міцності матеріалів: проблеми водневого впливу та корозії.

Новини

Конкурс наукових проектів цільової комплексної програми НАНУ “Розвиток вітчизняної радіоастрономії ...” на 2018 – 2022рр. (удосконалення УТР-2, УРАН)

Завдяки найбільшій і найефективнішій установці – радіотелескопу УТР-2 із системою інтерферометрів УРАН наша країна уже понад півстоліття є світовим лідером у цій актуальній галузі фундаментальної і прикладної науки та значною мірою визначає рівень світових радіоастрономічних досліджень.

Виконання цільової комплексної програми НАН України «Розвиток, створення та використання найбільших у світі українських низькочастотних радіоастрономічних елементів і систем» протягом 2014–2017 років дало можливість удосконалити технічні параметри існуючих радіотелескопів УТР-2 і УРАН, розпочати впровадження радіотелескопа нового покоління ГУРТ, зробити низку астрофізичних відкриттів та отримати велику кількість пріоритетних науково-технічних результатів.

В роботі програми брали участь Радіоастрономічний інститут НАН України (УТР-2, УРАН-1, УРАН-4, ГУРТ), Полтавська гравіметрична обсерваторія Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України (УРАН-2), Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка НАН України (УРАН-3).

Науковці Японії, Франції і США запросили радіотелескопи УТР-2, УРАН і ГУРТ для одночасного вивчення променевої структури імпульсів Юпітера разом з антенами в Європі і США з рекордно великим рознесенням антен близько 10 000 км.

Однак через обмежене фінансування не вдалося виконати ремонтно-відновлювальні роботи на антенах та інфраструктурі обсерваторій. Потребує заміни морально та фізично застаріле обладнання, що належить до цифрових приймально-реєструючих систем.

Для збереження передових позицій України у радіоастрономії, отримання нових результатів і здійснення відкриттів у цій галузі вкрай необхідною та доцільною є підтримка і розвиток низькочастотної радіоастрономії в Україні, подальша модернізація телескопів та їх обладнання.

Тому доцільно започаткувати нову цільову комплексну програму наукових досліджень НАН України «Розвиток вітчизняної радіоастрономії та її інтеграція у сучасні світові мережі радіодосліджень Всесвіту» на 2018–2022 роки.

 

З метою виконання постанови Президії НАН України від 27 грудня 2017 року № 358 (http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-171227-358-0.pdf )

 

оголошується конкурс наукових проектів

Цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України

«Розвиток вітчизняної радіоастрономії

та її інтеграція у сучасні світові мережі

радіодосліджень Всесвіту» на 2018-2022 роки

 

за такими основними розділами:

  • Створення нових апаратно-програмних засобів і методів реєстрації для низькочастотної радіоастрономії, багатоантенні спостереження на радіотелескопах;
  • Створення і впровадження засобів та методів спостережень для радіотелескопа нового покоління ГУРТ;
  • Розвиток систем реєстрації сигналів, автоматизації спостережень, обробки і обміну даними у вітчизняних і міжнародних дослідженнях низькочастотного радіовипромінювання об’єктів Сонячної системи;
  • Теорія і техніка низькочастотних широкосмугових антен-решіток з активними елементами для радіоінтерферометричних і багатоантенних досліджень;
  • Створення високочутливих завадостійких широкосмугових систем цифрової реєстрації космічних радіосигналів.

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ

Науковий проект подається на експертизу до Наукової ради програми до 15.02.2018 у формі запиту на фінансування (не більш ніж 5 стор.), в якому повинні бути відображені наступні дані:

1. Назва проекту.

2. Назва основного розділу Програми, в рамках якого передбачається виконання проекту.

3. Організація-виконавець.

4. Організації-співвиконавці (за наявності).

5. Керівник проекту (посада, науковий ступінь, наукове звання).

6. Виконавці проекту (посада, науковий ступінь, наукове звання).

7. Мета проекту та терміни його виконання.

8. Обґрунтування необхідності здійснення проекту.

9. Зміст проекту.

10. Техніко-економічне обґрунтування проекту.

11. Список вагомих публікацій виконавців проекту (в реферованих журналах) за темою проекту за останні три роки.

12. Характеристика науково-технічної продукції, що буде створена.

13. Перелік щорічних завдань на період виконання проекту.

14. Кошторис на 2018 рік.

 

Форму запиту надсилати до 15 лютого 2018 р. в електронному вигляді на адресу rian@rian.kharkov.ua , а в паперовому вигляді – на адресу: Радіоастрономічний інститут НАН України, вул. Мистецтв, 4, 61002 Харків, Україна.

Необхідними умовами участі у конкурсі є своєчасне подання правильно оформленого запиту та його відповідність оголошеним умовам конкурсу.

Запити, що подані на конкурс після завершення визначеного терміну їх подання, оформлені не за встановленими вимогами, а також запити, що не відповідають оголошеним умовам конкурсу, до участі у конкурсі не допускаються.

 

Керівник Програми

академік НАН України О.О. Коноваленко

 

 

За адресою: http://www.nas.gov.ua/legaltexts/Pages/regulation.aspx?ffn1=ActID&fft1=Eq&ffv1=P-171227-358 , дивіться про результати виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Розвиток, створення та використання найбільших у світі українських низькочастотних радіоастрономічних елементів і систем» у 2014–2017 рр., а саме:

  • Постанова (Президія НАН України) № 358 від 27.12.2017

Текст документу: http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-171227-358-0.pdf

  • Додаток1. Концепція цільової комплексної програми НАН України «Розвиток вітчизняної радіоастрономії та її інтеграція у сучасні світові мережі радіодосліджень Всесвіту» на 2018–2022 роки: http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-171227-358-1.pdf
  • Додаток2. Положення про наукову раду цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Розвиток вітчизняної радіоастрономії та її інтеграція у сучасні світові мережі радіодосліджень Всесвіту» на 2018–2022 роки: http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-171227-358-2.pdf
  • Додаток3. Склад наукової ради цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Розвиток вітчизняної радіоастрономії та її інтеграція у сучасні світові мережі радіодосліджень Всесвіту» на 2018–2022 роки: http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-171227-358-3.pdf

 

0 Comments
Posted on 16 Jan 2018 by admin
Powered by CuteNews

Оголошення

Конкурс наукових проектів цільової комплексної програми НАНУ “Розвиток вітчизняної радіоастрономії ...” на 2018 – 2022рр. (удосконалення УТР-2, УРАН)

V НТ конференція "Обчислювальні методи і системи перетворення інформації”, 4-5 жовтня 2018 р., ФМІ НАНУ, Львів

Почався прийом заявок на Всеукраїнський фестиваль інновацій (заявки приймаються до 31 березня 2018р.)

Powered by CuteNews

Наші розробки

Наші партнери