ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ № 12
Міцності та довговічності конструкцій за складного навантаження

Кредо відділу: розроблення теоретико – експериментальних методів і критеріїв визначення гранично-рівноважного стану тіл з тріщинами за складного статичного і циклічного навантажень з метою оцінювання міцності і довговічності елементів конструкцій за експлуатаційних умов.
Основні напрямки досліджень:

 • Встановлення напружено-деформованого та гранично-рівноважного станів елементів конструкцій за складного статичного і циклічного навантажень на основі моніторингу деформацій неруйнівними методами.
 • Розроблення аналітико-експериментальних методів оцінки ресурсу роботи елементів конструкцій енергетичної, хімічної, нафтохімічної і ядерної галузей з урахуванням впливу водню.
 • Визначення характеристик міцності і тріщиностійкості конструкційних матеріалів та композитів за статичного, циклічного і динамічного навантажень з урахуванням умов експлуатації (складне навантаження, водневмісне середовище і ін.).
 • Оцінювання залишкового ресурсу роботи залізобетонних і металевих конструкцій мостів на основі моніторингу змін деформацій за експлуатаційних умов роботи.

Склад відділу:

Іваницький
Ярослав Лаврентійович
завідувач відділу;
доктор техн. наук., професор;
тел.:  +38(032) 229-65-44
 
Гембара
Оксана Володимирівна
старший науковий співробітник,
кандидат техн. наук.;
тел.: +38(032) 229-
 
Гвоздюк
Микола Мар`янович
старший науковий співробітник,
кандидат техн. наук;
Штаюра
Степан Теодорович
старший науковий співробітник,
кандидат. техн. наук;
 
 • Бойко Василь Миколайович        –    науковий співробітник, канд. техн. наук    тел.: +38(032) 229-67-26;    e-mail: bvm@ipm.lviv.ua
 • Кунь Петро Степанович               –    науковий співробітник., канд. техн. наук,    тел.:+38(032) 229-67-26;    e-mail: kun@ipm.lviv.ua
 • Вергун Ігор Андрійович              –    головний інженер    тел.: +38(032)  229-63-26;    
 • Дмитрів Зіновій Володимирович –    головний конструктор;    тел.: +38(032) 229-66-27    
 • Ленковський Тарас Михайлович –    молодший науковий співробітник,    тел.: +38(032) 229-64-82;    e-mail: lenkovskiy@ipm.lviv.ua;
 • Костів Ростислав Богданович      –    провідний інженер;    тел.: +38(032) 229-63-26;    e-mail:kostiv rostislav@rambler.ru;
 • Мольков Юрій Валерійович        –    молодший науковий співробітник, канд. техн. наук;    тел.: +38(032) 229-64-82    e-mail: yumolk@qmail.com;
 • Гурська Руслана Василівна         –    інженер І к.; тел.:    тел.:+38(032)  229-64-82;    e-mail: dep-12@ipm.lviv.ua;
 • Чепіль Ольга Ярославівна           –    інженер І к.;    тел.: +38(032) 229- 63-79;    e-mail: oljach@ua.fm;
 • Сиротюк Галина Степанівна       –     інженер І к.;    тел.: +38(032) 229-64-82;    
 • Черниш Марія Степанівна          –    технік І к.;    тел.: +38(032) 229-67-26;    e-mail: marias@ipm.lviv.ua
 • Чабан Петро Михайлович           –    налагоджувальник склад. апарат. 5 р.    тел.: +38(032) 229-63-38    

Фотографії продукції, обладнання:

    
     Публікації:
монографії:
 1. Іваницький Я.Л., Кунь П.С. Тріщиностійкість конструкційних матеріалів за складного навантаження, В-во «Сполом», 2013.- 280 с.
 2. Андрейків О.Є., Гембара О.В. Механіка руйнування та довговічність металічних матеріалів у водневмісних середовищах.К.: Наук. думка, 2008. – 344с.
статті:
 1. Yaroslav Ivanytskyj, Stepan Shtayura, Yuriy Molkov, Taras Lenkovskiy. Hydrogen influence on fracture of sheet carbon steel. International Journal of Fracture. 2012. Р.17-23.
 2. Panasyuk V., Ivanytskyi Ya., Hembara O. Assessment of hydrogen effect on fracture resistance under complex-mode loading // Eng. Frac. Mech. – 2012. – 83. – P. 54-61.
 3. Андрейків О.Є., Гембара О.В. Вплив грунтової корозії і транспортованих продуктів на довговічність зварних з’єднань нафтогазопроводів // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2013.– №2. – С. 52-58.
 4. Іваницький Я.Л., Штаюра С.Т., Ленковський Т.М., Мольков Ю.В. Визначення характеристик тріщиностійкості трубної сталі 17Г1С за поперечного зсуву // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2013. – №5. С. 73-78.
 5. Панасюк В.В., Іваницький Я.Л., Гембара О.В., Бойко В.М. Вплив напружено-деформованого стану на розподіл концентрації водню у зоні передруйнування// Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2014. Т.50 – №3 –  С. 7-14.
 6. ДСТУ 4675:2006  Розрахунки і ви­про­бування на міцність. Методика визначення ха­рактеристик  динамічної тріщиностійко­сті металів за нормального відриву за температур від мінус 196°С до плюс 400 °С. - К.: Держспожив­стан­дарт, 2007 р., – 28 с.
 7. ДСТУ 7068:2009  Розрахунки і ви­про­буван­ня на міцність. Методика визначення ха­рактеристик  динамічної тріщиностійко­сті металів за поздовж­нього зсуву за температур від мінус 196°С до плюс 400 °С.  - К.: Держспожив­стан­дарт, 2010 р. – 17 с.
 8. Панасюк В. В., Іваницький Я.Л., Максименко О. П. Аналіз пружно-пластичного деформування матеріалу зони передруйнування. //Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2004.– № 5. – С. 67–72.
 9. Іваницький Я.Л. Оцінювання міцності конст­рук­ційних матеріалів з тріщинами за складного навантаження// Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2011. – №2. –С. 33-41.
 10. Гвоздюк М.М., Гембара О.В., Болейчук В.М. Визначення характеристик тріщиностійкості однонаправлених склопластиків // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2012.– №6. – С. 30-35.
 11. А.с. №58212 Комп’ютерна програма «Програма розрахунку концентрації водню в плоских елементах конструкцій за дії силових навантажень» («DIFEUS STRES»)// Бойко В.М., Іваницький Я.Л., Гембара О.В., Чепіль О.Я. Зареєстровано 22.01.2015.
 12. Штаюра С.Т., Ленковський Т.М., Кунь П.С. Визначення коефіцієнта інтенсивності напружень для тріщини поперечного зсуву у балковому зразку// Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2014. – №2 – С. 50–53.
Патенти:
 1. Патент на корисну модель № 72303. Спосіб визначення істинних напружень в матеріалі у зоні передруйнування біля вершини тріщини/ Іваницький Я.Л., Штаюра С.Т., Ленковський Т. М., Кунь П. С., Мольков Ю.В. / Бюл. № 15 від 10.08.2012 р.
 2. Патент на корисну модель № 73394. Установка для визначення напружено-деформованого стану матеріалу за поздовжнього зсуву у водні підвищеного тиску/ Іваницький Я.Л., Костів Р.Б., Штаюра С.Т., Вергун І.А. / Бюл. № 18 від 25.09.2012 р.
 3. Патент на корисну модель № 73715. Установка для утворення втомної тріщини поперечного зсуву у балковому зразку./ Іваницький Я.Л., Штаюра С.Т., Ленковський Т. М., Мольков Ю.В Квашневський Ю.І. / Бюл. № 19 від  10.10.2012 р.
 4. Патент на корисну модель  № 73726. Зразок для визначення статичної тріщиностійкості термозміцненого арматурного прокату/ Іваницький Я.Л., Штаюра С.Т., Вергун І.А., Костів Р.Б./ Бюл. № 19 від 10.10.2012р.
 5. Патент на корисну модель № 74163. Зразок для визначення характеристик циклічної тріщиностійкості конструкційних матеріалів за поперечного зсуву./ Іваницький, Я. Л., Штаюра С.Т., Ленковський Т. М., Мольков Ю.В. / Бюл. № 20 від 25.10. 2012 р.
 6. Патент на корисну модель № 75019. Пристрій для профілювання деформованої поверхні біля вершини тріщини/ Іваницький Я. Л., Штаюра С. Т., Ленковський Т. М., Мольков Ю.В., Квашневський Ю.І. / Бюл. №  22  від  26.11. 2012 р.
Партнери:
 1. КБ «Південне» (м. Дніпропетровськ), комплекс №2 керівник Сіренко В.М.
 2.  «АНТК ім. Антонова» (м. Київ) гол. конструктор по міцності Семенець О.І.
 3. Sika Україна (Київ) ген. директор Панченко О.В.
 4. «Гульдман –Україна» (Львів)
 5. ЛІЗО (Львів) (директор Галас Р.Л.) «Техноенергоресурс» президент Ніронович І.О.
 6. НУ «Львівська політехніка» кафедра «Мости і будівельна механіка» зав. каф., д. т. н., проф. Кваша В.Г.
 7. Тов «ДМЗ «Карпати» (м. Розділ)
 8.  Адвісмаш (м. Хмельницький)
 9. ТзОВ «Гефелє Україна (м. Львів)
 10. ТзОВ «Сіка Україна» (м. Київ)
 11. ТзОВ «Падана Кемікал Компаундс» (м. Ів. Франкіськ)
 12. ТзОВ «112 Україна (м. Львів)
 13. ТзОВ «Технобазальт-Інвест (м. Київ)
 14. ТзОВ «Гутман Україна» (м. Київ)
 15. Інститут електрозварювання ім. Патона НАНУ (зам. дир., академік Лобанов Л.М., Сміян О.Д.)
 16. Інститут технічної механіки НАНУ (м. Дніпропетровськ, зав. від., чл.-кор. НАНУ Гудрамович В.С.)
 17. Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ, зав. каф. Чаусов М.Г.)
 18. Тернопільський Національний університет ім. Пулюя (Тернопіль, ректор Ясній П.В.)

 

Powered by CuteNews