ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ №2
Акустичних методів технічної діагностики

Наукове кредо: Розвиток методів акустичної та магнетоакустичної емісії; створення засобів для їх реалізації в реальних умовах експлуатації інженерних об’єктів.

Основні напрямки досліджень: Побудова теоретичних моделей випромінювання пружних хвиль АЕ під час зародження та розвитку тріщиноподібних дефектів у твердому тілі під дією квазістатичного і циклічного навантаження, високо- і низькотемпературної повзучості, а також за перемагнечення феромагнетиків у квазістатичному магнетному полі. Створення на цій основі методик та засобів неруйнівного контролю і технічної діагностики виробів елементів конструкцій, оцінювання типів руйнування конструкційних матеріалів за спектральним аналізом сигналів АЕ.

    Склад відділу:

 
Рудавський Денис Володимирович
завідувач відділу;
доктор техн. наук; ст.н.с.;
тел.: +38(032) 229-65-46; 35-46;
 
Скальський Валентин Романович                     
провідний науковий співробітник;
чл.-кор.НАНУ;
доктор техн. наук; проф.;
тел.: +38(032) 263-12-64; 37-88;
Андрейків Олександр Євгенович 
провідний науковий співробітник;
чл.-кор. НАНУ;
доктор техн. наук; проф.;
тел.: +38(032) 263-20-44; 35-06;
 
 
 
Почапський Євген Петрович                              
провідний науковий співробітник;
доктор техн. наук; ст.н.с.;
тел.: +38(032) 229-63-51; 33-51;
Клим Богдан Петрович 
старший науковий співробітник;
канд. техн. наук; ст.н.с.;
тел.: +38(032) 229-63-51; 33-51;
 
 
Станкевич Олена Михайлівна                            
старший науковий співробітник;
канд. техн. наук; ст.н.с.;
тел.: +38(032) 229-68-75; 38-75;
Долінська Ірина Ярославівна
науковий співробітник;
канд. ф.-м. наук;
тел.:+38(032)229-68-75; 38-75
 
 
 
 
 
Мокрий Олег Мирославович ст. н. с.  канд. ф.-м. наук, доцент   38-75 mokomo2323@gmail.com

Окрепкий Юрій Степанович

науковий співробітник

канд. техн. наук

+38(032) 229-68-75

 

 

Толопко Ярослав Дмитрович

головний інженер

 

 

35-20

ytolopko@ipm.lviv.ua

Великий Петро Пилипович

провідний інженер

 

+38(032) 229-63-51

 

 

Долішній Петро Михайлович

провідний інженер

 

+38(032) 229-63-51

 

 

Карпів Богдан Васильович

провідний інженер

 

 

 

 

Савицький Василь Михайлович

провідний інженер

 

 

 

 

Мельник Наталія Петрівна

 

м.н.с

+38(032) 229-68-75

38-75

melnyk_natalija@ukr.net

Рудак Мар’ян Олегович

 

аспірант

+38(032) 229-63-51

33-51

rudak.marian @gmail.com

Канюк Юрій Ігорович

 

аспірант

+38(032) 229-68-75

38-75

kaniukyurii@gmail.com

Сімакович Олександр Геннадійович

 

аспірант

+38(032) 229-63-51

38-75

megafara@gmail.com

Грицай Роман Семенович

фрезерувальник

 

 

36-30

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Публікації: 

монографії:

 1. Рудавський Д.В. Залишковий ресурс металевих елементів конструкцій у водневмісних середовищах – К.: Наук. думка, 2011. – 207 с.
 2. Назарчук З.Т., Андрейків О.Є., Скальський В.Р. Оцінювання водневої деградації феромагнетиків у магнетному полі. – К: Наук. думка, 2013. – 272 с.
 3. Скальський В.Р., Божидарнік В.В., Станкевич О.М. Акустико-емісійне діагностування макроруйнування конструкційних матеріалів. – К: Наук. думка, 2014. – 264 с.
 4. Назарчук З.Т., Скальський В.Р., Почапський Є.П. Технології відбору та опрацювання низькоенергетичних діагностичних сигналів. – К: Наук. думка, 2014. – 304 с.

статті:

 1. Acoustic emission estimation of crack formation in aluminium alloys /A.Y. Andreykiv, V.R. Skalsky, O.M. Serhiyenko, D.V. Rudavskyy// Eng. Fract. Mech. – 2010. – 77, № 3. – P. 759–767.
 2. Skal’skii V. R.,  Klim B. P.,  Pochapskii E. P. Calculation of the induction of a constant magnetic field created in a ferromagnet by an attachable electromagnet // Russian Journal of Nondestructive Testing. – 2010, Vol. 46, Issue 5, pp 324-332. 
 3. Skalsky V., Halan P.  Application of acoustic emission in fatigue diagnostics // Acta mechanica et automatica. –  2010. – 4, No 4. – P. 95 – 98.
 4. Skal’skii V. R.,  Klim B. P.,  Pochapskii E. P. Distribution of the induction of a quasi-stationary magnetic field created in a ferromagnet by an attachable electromagnet // Russian Journal of Nondestructive Testing. – 2012, Vol. 48, Issue 1, pp 23-34.
 5. Skalsky V., Stankevych O., Serhiyenko O. Wave displacement field at a half-space surface caused by an internal crack under twisting load // Wave Motion. – 2013. – Vol. 50. – Issue 2. – No.3. – P.326–333.
 6. V. R. Skal’skii, E. M. Stankevich, Matviiv Yu. Ya. A study of the features of the macrofracturing of composite materials // Russian Journal of Nondestructive Testing. – 2013, Vol. 49, Issue 10, pp 562-571. 
 7. Skalsky V., Hirnyj S., Basarab R. Nondestructive evaluation of pipelines: magnetoacoustic diagnostics of deformation //Нефтегазовое дело. – 2013. – 11 (5). – С. 301–313. 
 8. Skalsky V., Nazarchuk Z., Hirnyj S., Dobrovolska L. Acoustic emission during crack propagation in nuclear RPV steels /International Journal of Innovative and Information Manufacturing Technologies – 2014. – No.1. – P. 45–48.
 
Фотографії продукції, обладнання:
 
 
Патенти:
 1. Патент України на винахід №91142. МПК (2009): G01N27/72. Спосіб експрес-оцінки залишкової намагніченості феромагнітних матеріалів. / Скальський В.Р., Назарчук З.Т., Михальчук В.Б., Клим Б.П., Почапський Є.П., Долішній П.М. – Опубл. 25.06.2010 р. Бюл. №12.
 2. Патент України на винахід №91911. МПК (2009): G01N29/00. Спосіб підвищення завадостійкості акустико-емісійних вимірювань. / Скальський В.Р., Назарчук З.Т., Клим Б.П., Почапський Є.П., Сулим Р.І., Толопко Я.Д. – Опубл. 10.09.2010 р. Бюл. №17.
 3. Патент України на винахід №92536. МПК (2009): G01N29/04. Спосіб підвищення оперативності відбору акустико-емісійної інформації. / Скальський В.Р., Назарчук З.Т., Клим Б.П., Сулим Р.І., Почапський Є.П., Великий П.П. – Опубл. 10.11.2010 р. Бюл. №21.
 4. Патент України на винахід №92537. МПК (2009): G01N29/04. G01N29/14. Спосіб відбору інформаційного сигналу акустичної емісії. / Скальський В.Р., Назарчук З.Т., Клим Б.П., Сулим Р.І., Почапський Є.П., Великий П.П. – Опубл. 10.11.2010 р. Бюл. №21.
 5. Патент України на корисну модель №55217. МПК (2009): G01N3/00; G01N3/20. Універсальна малогабаритна навантажувальна установка для випробувань зразків конструкційних матеріалів./ Скальський В.Р., Клим Б.П., Галан П.Я., Матвіїв Ю.Я., Лясота І.М. – Опубл. 10.12.2010 р. Бюл. №23.
 6. Патент України на винахід №92941. МПК (2009): G01N29/04. Спосіб визначення місць локального деградування феромагнітних матеріалів. / Скальський В.Р., Назарчук З.Т., Клим Б.П., Сергієнко О.М., Почапський Є.П., Михальчук В.Б. – Опубл. 27.12.2010 р. Бюл. №24.
 7. Патент України на винахід №92944. МПК (2009): G01N29/14. G01N3/00. Спосіб оцінки типів руйнування конструкційних матеріалів. / Скальський В.Р., Назарчук З.Т., Клим Б.П., Почапський Є.П., Плахтій Р.М., Сергієнко О.М. – Опубл. 27.12.2010 р. Бюл. №24.
 8. Патент України на корисну модель №55661. МПК (2009): G01N29/00; G01N3/00. Захоплювач для випробувань пластинчастих зразків композитних матеріалів. / Скальський В.Р., Великий П.П., Клим Б.П., Галан П.Я., Матвіїв Ю.Я. – Опубл. 27.12.2010 р. Бюл. №24.
 9. Патент України на винахід №100073. МПК: G01N29/14 (2006.01). Спосіб радіотелеметричної передачі акустико-емісійної інформації/ Скальський В.Р., Назарчук З.Т., Клим Б.П., Почапський Є.П., Плахтій Р.М., Толопко Я.Д., Коссак Ю.З., Станкевич О.М – Опубл. 12.11.2012 р. Бюл. №21.
 10. Патент України на винахід №100584. МПК: G01N25/02 (2006.01); G01N25/18 (2006.01); G01K7/02 (2006.01); В23К15/00. Спосіб оцінки ширини зони термічного впливу зварного з’єднання пластин/ Скальський В.Р., Назарчук З.Т., Лясота І.М., Рудавський Д.В., Станкевич О.М., Великий П.П. – Опубл. 10.02.2013 р. Бюл. №3.
 11. Патент України на винахід №105013. МПК: G01N17/00; (2006.01); G01N29/14 (2006.01); Спосіб оцінки корозійного розтріскування сплавів/ Скальський В.Р., Назарчук З.Т., Гірний С.І., Клим Б.П., Толопко Я.Д., Долішній П.М. – Опубл. 10.04.2014 р. Бюл. №7.
 
Перелік партнерів відділу:
 1. Філія “Магістральні нафтопроводи “Дружба” ПАТ “Укртранснафта”, 79058, м. Львів, вул. Липинського, 12
 2. ТзОВ “Укрзахіднафтогазсервіс”, 79017, м. Львів, вул. Коциловського, 7а.
 3. ПАТ “Укртрансгаз”, 01021, м. Київ, Кловський уз-віз, 9/1.
 4. СЕТЦ “Діалаб”, 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 9б.
 5. Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69.
 6. Приватне акціонерне товариство “Львівський локомотиво-ремонтний завод”, 79018, м. Львів, вул. Залізнична, 1 а.
 7. Державне підприємство “Західний експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України”, 79037, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 233 а.
 8. ТзОВ Науково-виробнича фірма «Зонд», 76002, м. Івано-Франківськ, вул.Микитинецька, 5а.
 9. Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П.Шульгіна, 03113, м. Київ, Проспект Перемоги.
 10. ТзОВ «Українсько-німецьке спільне підприємство “ФУКС МАСТИЛА УКРАЇНА”, 79069, м. Львів, вул. Шевченка, 327 А.
 11. ТзОВ ”Науково-технічний центр ”Промтехдіагностика”, 76014, м. Ів-Франківськ,  вул. С. Височана, 47.
 12. Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне», 49008, м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 3.
 13. Національний університет «Львівська політехніка», 79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12.