ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ № 20
Інформаційно-аналітичного забезпечення

 • 22-1 Бібліотека
 • 22-2 Науково-технічний архів
 • 22-3 Канцелярія
 • 22-4 Редакція
 • 22-5 Сектор трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності
 • 22-6 Аспірантура, докторантура

Науково-організаційний відділ ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України є самостійним структурним підрозділом інституту, який згідно з Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" виконує науково-технічну та науково-організаційну роботу, спрямовану на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової та науково-технічної діяльності наукових підрозділів інституту.

Основним завданням відділу є організаційно-технічне забезпечення наукового процесу в інституті, а саме:

 • науково-методичне та організаційне забезпечення виконання науково-дослідних робіт інституту;
 • підготовка звітних матеріалів з виконання плану НДР, річних звітів про наукову та науково-організаційну діяльность інституту;
 • забезпечення охорони об''єктів інтелектуальної власності, проведення патентних досліджень і оформлення матеріалів на винаходи, "ноу-хау", продаж ліцензій в співробітництві з Державним департаментом інтелектуальної власності МОН;
 • редагування та випуск міжнародного журналу “Фізико-хімічна механіка матеріалів”, науково-технічного збірника “Відбір і обробка інформації”,  монографій, навчальних посібників тощо;
 • організація роботи з підготовки наукових кадрів в докторантурі і аспірантурі; контроль виконання робочих планів підготовки дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів, проведення щорічної атестації докторантів та аспірантів;
 • допомога підрозділам інституту з підготовки і проведення конкурсів на заміщення вакансій наукових посад та оформлення матеріалів до ВАК України з присудження наукових звань;
 • забезпечення наукових співробітників інформаційними матеріалами з основних напрямків діяльності інституту, проведення тематичних виставок нових наукових видань, надання науковцям інформаційних матеріалів через бібліотеку та Інтранет, а також через сектор міжнародних зв'язків;
 • збереження наукової спадщини інституту, упорядкування документів і складання довідкового апарату до науково-технічного архівного фонду, підготовка історичних довідок про діяльність інституту та його видатних співробітників;
 • організація зв''язків із засобами масової інформації і підготовка рекламних матеріалів щодо нових наукових розробок інституту та науково-організаційної діяльності;
 • організація, підготовка та представлення наукових розробок на всеукраїнських та міжнародних виставках;
 • обслуговування працівників та надання допомоги науковим підрозділам для своєчасного і якісного виконання науково-дослідних робіт через канцелярію та науковий архів інституту.
Заліско  Михайло  Іванович
Завідувач відділом
Кімната:  ГК-75а; тел. вн.: 35-75
тел. роб: +38 (032) 229-65-75
тел. моб: +38 (050) 505-26-83
e-mail: zalisko@ipm.lviv.ua
skype: michael.zalisko
 
 

Прізвище, ініціали

Кімната

Телефон

 

 Заліско М. І.

ГК-75а

+38 (032) 229-65-75 вн.:3575

 Детальніше 

 Кутень С. Й.

ГК-114

вн.:3397

 Детальніше 

 Сліпець А. О.

ГК-114

вн.:3397

 Детальніше 

 

22-1                                Бібліотека

 Клапків І. С.

ГК-2_пов

+38 (032) 229-62-81

вн.:3281

 Детальніше 

 Кульчицький М. Р.

ГК-2_пов

вн.:3281

 Детальніше 

 

22-2                                Науково-технічний архів

 Проців Н. М.

ГК-89

+38 (032) 229-63-91

вн.:3391

 Детальніше 

 

22-3                                Канцелярія

 Сохоцька Л. І.

ГК-71

+38 (032) 229-62-22 вн.:3222

 Детальніше 

 

22-4                                Редакція

Прізвище, ініціали

Кімната

Телефон

 

 Бриняк Д. С.

ГК-93

вн.:3230

 Детальніше 

 Досин О. Т.

ГК-93

вн.:3230

 Детальніше 

 Єлейко Л. Є.

ГК-101

вн.:3355

 Детальніше 

 Калинюк І. В.

ГК-94

вн.:3884

 Детальніше 

 Кокот Р. Р.

ГК-97

+38 (032) 263-73-74 вн.:3460

 Детальніше 

 Копчак Л. Г.

ГК-94

3884

 Детальніше 

 Кулик Г. М.

ГК-94

3884

 Детальніше 

 

22-5 Сектор трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

 Бризіцка Л. П.

ГК-101

вн.:3355

 Детальніше 

 Даревич Р. Р.

ГК-75а

вн.:3575

 Детальніше 

 Презлята М. М.

ГК-114

+38 (032) 229-63-97 вн.:3397

 Детальніше 

 

22-6                                Аспірантура, докторантура

Франкевич Л. Ф.

ГК-68

+38 (032) 229-62-65 вн.:3265

 Детальніше 

Рицар Д. І.

ГК-68

вн.:3265

 Детальніше 

 

Powered by CuteNews