ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ № 5
Матеріалознавчих основ інженерії поверхні

Кредо відділу:

 • встановлення закономірностей та механізмів високотемпературної взаємодії конструкційних матеріалів із контрольованими технологічними середовищами (гази, розплави металів, електроліти) для цілеспрямованого формування морфології та структурно-фазового стану поверхневих функціональних шарів;
 • розроблення нових та удосконалення існуючих методів термічної та хіміко-термічної обробки конструкційних матеріалів для забезпечення комплексу їх службових характеристик;
 • розвиток наукових положень інженерії поверхні конструкційних матеріалів для підвищення їх зносо- та корозивної тривкості, а також жаростійкості (термодифузійне насичення, газотермічне напилення, плазмоелектролітичний синтез).

Склад відділу:

Погрелюк
Ірина Миколаївна

Завідуюча відділу
д.т.н., професор
 
Федірко
Віктор Миколайович

головний науковий співробітник
д.т.н., проф.,
чл.-кор. НАН України

 
Студент
Михайло Михайлович
провідний науковий співробітник 
д.т.н., с.н.с. 
 
Лук'яненко
Олександр Геннадійович

старший науковий співробітник
к.т.н. 
Ткачук
Олег Володимирович

старший науковий співробітник
к.т.н. 
Труш
Василь Степанович

старший науковий співробітник
к.т.н. 

 
 
Гвоздецький
Володимир Михайлович
старший науковий співробітник
к.т.н. 
 
Посувайло
Володимир Миколайович
старший науковий співробітник
к.т.н. 
Чумало
Галина Василівна 
старший науковий співробітник,
к.т.н.
Веселівська
Галина Григорівна
молодший науковий співробітник
к.т.н. 
Довгуник
Володимир Миронович
старший науковий співробітник
к.т.н. 
Проскурняк
Роман Васильович

науковий співробітник
к.т.н.
Кравчишин
Тарас Миронович

молодший науковий співробітник
к.т.н.
Кухар
Іван Степанович

молодший науковий співробітник 
к.т.н. 
Ступницький
Тарас Романович
молодший науковий співробітник
к.т.н.
Сірак
Ярина Ярославівна
молодший науковий співробітник
к.т.н. 
Лаврись
Сергій Мирославович
молодший науковий співробітник 
Шляхетка
Христина Сергіївна
молодший науковий співробітник 
Дзьоба
Юрій Васильович
головний інженер 

молодший науковий співробітник Задорожна Х.Р.

провідний інженер Баранецький В.С.

провідний інженер Кудлак С.М.

провідний інженер Лопушанський В.А.

провідний інженер Ковальчук І.В.

інженер І категорії Рабик Б.І.

інженер І категорії Корінь Я.С.

інженер ІІ категорії (0,5 посадової ставки) Мельник Х.Р.

інженер ІІ категорії вакансія

технік І категорії Кордюкевич М.О.

технік І категорії Петришин М.С.

слюсар з механоскладальних робіт 4 р. Малець М.М.

слюсар-ремонтник 6 р Краєвський П.П.

слюсар-ремонтник 6 р – Чабан О.С.

Фотографії продукції, обладнання:

 

Вироби авіаційного призначення з титанового сплаву ВТ22 після модифікування поверхні азотом.
 
        

Супорти зі сплаву ВТ6 після азотування.

Головки ендопротезу кульшового суглобу зі сплаву ВТ1-0 після модифікування поверхні азотом
(спільно з ІНМ НАНУ).

 

Обладнання для модифікування поверхневого шару конструкційних матеріалів різними елементами втілення (O2N2CB).

 
   
  Публікації:
 1. Pohrelyuk I. Effect of oxidation of nitride coatings on corrosion properties of Ti-6Al-4V alloy in 0.9 % NaCl at 40оС / I. Pohrelyuk, O. Tkachuk, R. Proskurnyak // Central European Journal of Chemistry. – 2014. – Vol. 12, Iss. 2. – P. 260–265.
 2. Yaskiv O.I. Oxidation/corrosion behaviour of ODS ferritic/martensitic steels in Pb melt at elevated temperature / O.I. Yaskiv, V.M. Fedirko // International Journal of Nuclear Energy. – 2014. – Vol. 2014. – Article ID 657689, 8 pages (http://dx.doi.org/10.1155/2014/657689).
 3. Corrosion resistance of Ti-6Al-4V alloy with nitride coatings in Ringer's solution / I.M. Pohrelyuk, V.M. Fedirko, O.V. Tkachuk, R.V. Proskurnyak // Corrosion Science. – 2013. – Vol. 66. – P. 392–398.
 4. Modelling of microstructural evolution of titanium during diffusive saturation by interstitial elements / Ya. Matychak, I. Pohrelyuk, V. Fedirko, O. Tkachuk // Titanium Alloys – Advances in Properties Control (Chapter 3), Book edited by J. Sieniawski, W. Ziaja. – InTech, 2013. – P. 45–68.
 5. Pohrelyuk I.M. Corrosion behaviour of Ti-6Al-4V alloy with nitride coatings in simulated body fluids at 36°С and 40°С / I.M. Pohrelyuk, O.V. Tkachuk, R.V. Proskurnyak // ISRN Corrosion. – 2013. – Vol. 2013. – P. 1–7 (http://dx.doi.org/10.1155/2013/241830).
 6. Pohrelyuk I. Chemico-thermal treatment of titanium alloys – Nitriding / I. Pohrelyuk, V, Fedirko // Titanium Alloys – Towards Achieving Enhanced Properties for Diversified Applications (Chapter 7), Book edited by Prof. Dr. Akm Nurul Amin. – InTech, 2012. – P. 141-174.
 7. Gas nitriding and subsequent oxidation of Ti-6Al-4V alloys / D.B. Lee, I. Pohrelyuk , O. Yaskiv , J.Ch. Lee // Nanoscale Research Letters. – 2012. – 7:21 (DOI:10.1186/1556-276X-7-21).
 8. Pogrelyuk I.N. Study of wear resistance of thermal-diffusion boron nitride coatings on titanium / I.N. Pogrelyuk, V.N. Fedirko, A.V. Samborskii // Journal of friction and wear. – 2012. – Vol. 33, No 5, – P. 388-395.
 9. Formation of oxynitrides on titanium alloys by gas diffusion treatment / I. Pohreliuk, О. Yaskiv, V. Fedirko, D.B. Lee O. Tkachuk // Thin Solid Films. – 2011. – 519. – Р. 6508–6514.
 10. Pohrelyuk I.M. Corrosion resistance of the Ti-6Al-4V titanium alloy with nitride coatings in 0,9% NaCl / I.M. Pohrelyuk, O.V. Tkachuk, R.V. Proskurnyak // JOM Journal of the Minerals, Metals and Materials Society. – 2011. – Vol. 63. – No. 6. – P. 35–40.
 11. Changes of residual stresses in arc spraying coatings during high temperature oxidation // V.Pokhmurskii, M.Student, V.Gvozdeckyj, H.Pokhmurska. / Inzyneria powierzchni, N3. 2011. – P.32-37.
 12.  Zmiana naprężeń szczątkowych w powłokach natryskiwanych lukowo poddanych utlenianiu wysokotemperaturowemu / V. Pokhmurskii, M. Student, B. Wielage, H. Pokhmurska, V.Gvozdeckii // Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń Powierzchni – 14 p.
 13. Iron-based arc-sprayed coatings for gas corrosion protection at elevated temperatures / H.Pokhmurska, B.Wielage, V.Pokhmurskii, M. Student, V.Gvozdeckii // Proc. of Int. Thermal spray Conf. and Exposition. – 2011. – S.139-144
 14. Arc-sprayed iron-based coatings for erosion-corrosion protection of boiler tubes at elevated temperatures. Journal of Thermal Spray Technology   2013 vol:22, iss:5, 808-819 Pokhmurskyi V. I., Student M.M., Pokhmurska H.V., Student O.Z, Hvozdecky V.M., Stupnytskyi T.R.
 15. Iron-based coatings arc-sprayed with cored wires for applications at elevated temperatures. B.Wielage, H.Pokhmurska, M.Student, V.Gvozdeckii, T.Stupnyckyj, V.Pokhmurskii // Surface and Coatings Technology, 220 (2013) – P.27-35.
 16. Газоабразивная износостойкость при повышенных температурах покрытий, полученных дуговой металлизацией Похмурський В.І., СтудентМ.М., ГвоздецькийВ.М., ПохмурськаГ.В., Рябцев І.О., Ступницький Т.Р. Автоматическая сварка», 2013, № 6, с. 16-23
 17. Особливості трибологічної поведінки комбінованих метало-оксидокерамічних шарів на легких сплавах  Похмурський В.І., Студент М.М., Довгуник В.М., Клапків М.Д., Мирко В.В., Киця А.Р., Базиляк Л.І. Фізико-хімічна механіка матеріалів”- № 2  2012 - С.55
 18. Вплив додатку наночастинок срібла до мастила на трибологічну поведінку комбінованих металооксидокерамічних шарів В.І. Похмурський, М.М. Студент, В.М. Довгуник, М.Д. Клапків, В.М., Посувайло, А.Р.Киця. Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2012. – № 5. – С. (5 C).
 19. Реалізація наукових розробок у сучасних умовах  В.І. Похмурський, І.Й. Сидорак, М.М. Студент, Львів 2013 с.88.
     Монографії:
 1. Термическая обработка титановых и алюминиевых сплавов в вакууме и инертных средах / Г.Г. Максимоввич, В.Н Федирко, Я.И Спектор, А.Т. Пичугин. – К: Нуак. думка, 1987. – 184 с.
 2. Федірко В.М. Азотування титану та його сплавів / В.М. Федірко, І.М. Погрелюк; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – К.: Наук. думка, 1996. – 221 с.
 3. Механіка руйнування і міцність матеріалів : довідник. посіб. Т. 9. Міцність і довговічність авіаційних матеріалів та елементів конструкцій / ред.: В. В. Панасюк, В. М. Федірко; НАН України. Фіз.-механ. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Л. : Сполом , 2007. – 1066 c.
 4. Федірко В. М. Термодифузійне багатокомпонентне насичення титанових сплавів : монографія / В. М. Федірко, І. М. Погрелюк, О. І. Яськів; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – К. : Наук. думка, 2010. – 164 c.
Патенти:
 1. Патент України 50970. С23С8/00. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Погрелюк І.М., Ткачук О.В., Самборський О.В. – № u201000396; Заявлено 18.01.10. Опубл. 25.06.10. – Бюл. № 12.
 2. Патент України 51936. С23С8/06. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Погрелюк І.М., Ткачук О.В., Проскурняк Р.В. – № u201000582; Заявлено 21.01.10. Опубл. 10.08.10. – Бюл. № 15.
 3. Патент України 53075. С23С8/00. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Яськів О.І., Погрелюк І.М., Проскурняк Р.В., Самборський О.В. – № u201002634; Заявлено 09.03.10. Опубл. 27.09.10. – Бюл. № 18.
 4. Патент України 62404. С23С8/10. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Пічугін А. Т., Лук’яненко О. Г., Труш В. С. – № u201101732; Заявлено 14.02.11. Опубл. 25.08.11. – Бюл. № 16.
 5. Патент України 62420. С23С8/00. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Погрелюк І.М., Самборський О.В. – № u201101852; Заявлено 17.02.11. Опубл. 25.08.11. – Бюл. № 16.
 6. Патент України 62432. С23С8/72. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Погрелюк І.М., Проскурняк Р.В., Самборський О.В. – № u201102019; Заявлено 21.02.11. Опубл. 25.08.11. – Бюл. № 16.
 7. Патент України 65352. С23С8/72. Спосіб термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Погрелюк І.М., Ткачук О.В. – № u201101858; Заявлено 17.02.11. Опубл. 12.12.11. – Бюл. № 23.
Партнери:
 1. Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, м. Київ;
 2. Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, м. Київ;
 3. Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій ННЦ «ХФТІ» НАН України, м. Харків;
 4. ДП «АНТОНОВ», м. Київ;
 5. Кафедра прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів Національного університету «Львівська Політехніка», м. Львів;
 6. Кафедра механіки Запорізького Національного Технічного Університету, м. Запоріжжя;
 7. Науково-дослідний Центр «Титан Запоріжжя», м. Запоріжжя.
 8. Dr. Daniel Eylon, Professor and Director Graduate Materials Engineering University of Dayton, 300 College Park, Dayton OH 45469-0240, USA.
 9. Dr. Juergen Konys, Corrosion department, The Institute for Applied Materials - Material Process Technology at a Glance, Karlsruhe Institute of Technology. Kaiserstraße 12. 76131 Karlsruhe. Germany.
 10. Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси, ул. Купревича, 10, г. Минск, 220141, Республика Беларусь.
 11. Институт прикладной физики Академии Наук Молдовы, Республика Молдова, МД 2028, г. Кишинэу, ул. Академией, 5.
 12. Aleksandras Stulginskis University, Lithuania, Studentu 11, Akademija, LT-53361, Kauno raj.
 13. Національний університет «Львівська політехніка»
 14. Кафедра «Зварювальне виробництво, діагностика та відновлення металоконструкцій» завідувач кафедри д.т.н. Похмурська Г.В.
 15. Інститут електрозварювання ім.. О.Є.Патона м. Київ
 16. Відділ Фізико-металургійних процесів наплавки зносостійких і жароміцних сталей.  Завідувач відділу д.т.н., проф. Рябцев І.О.
 17. Відділ захисних покриттів. Завідувач відділу д.т.н., проф. Борисов Ю.С.
 18. Державне підприємство „Львівське конструкторське бюро” Мінпаливенерго України, директор Сегін Б. Є.
 19. ТОВ „ТМ. ВЕЛТЕК” Директор Голякевич А.А., м. Дніпропетровськ
 20. «Завод елеваторного обладнання  «СОКОЛ»  директор Мешій В. О., м.Харків
 21. Державне мале підприємство «Газотермік» директор к.т.н. Сидорак І.Й.,
 
Powered by CuteNews