ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ № 7
Водневих технологій та матеріалів альтернативної енергетики

Наукове кредо відділу:  

 • розроблення нових ефективних воденьакумулюючих, гетерних, електродних і магнітних матеріалів на основі досліджень процесів сорбції-десорбції водню інтерметалічними сполуками та сплавами на основі рідкісноземельних металів, титану, цирконію та магнію;
 • розроблення технологій виготовлення нанокомпозитних магнітів із покращеними параметрами на основі сплавів рідкісноземельних і перехідних металів;
 • розроблення методів оцінювання та способів підвищення фізико-хімічних властивостей (циклічної тріщиностійкості) конструкційних і функціональних матеріалів шляхом оптимізації їх хімічного, фазового складу та морфології структури з урахуванням мікромеханізмів руйнування та впливу експлуатаційних середовищ.

Склад відділу:

Завалій
Ігор Юліанович
завідувач відділу,
д.х.н., проф
лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки
+380(32)2638212, 3833
Засадний
Тарас Миронович
заступник зав. відділу 
к.т.н.
3327
Федоров
Валерій Васильович
провідний науковий співробітник,
д.т.н., проф.
263-82-17
Булик
Ігор Іванович
провідний науковий співробітник 
д.т.н., с.н.с. 
+380(32)2296646
 
 
Вербовицький
Юрій Володимирович
старший науковий співробітник,
к.х.н. с.н.с
3027, 3327

старший науковий співробітник к.х.н. Киця Андрій Романович тел. 3833,3832

науковий співробітник к.х.н. Березовець Василь Васильович тел. 3497

молодший науковий співробітник к.х.н. Лютий Петро Ярославович тел. 3027,3834

молодший науковий співробітник(0,5 посад. ставки) к.х.н. Ощаповський Ігор Валентинович тел. 3833

молодший науковий співробітник(0,5 посад. ставки) Дубов Юрій Георгійович тел. 3497

провідний інженер Борух Ігор Володимирович тел. 3327

провідний інженер Косарчин Юрій Володимирович тел. 3833

інженер ІІ категорії Кононюк Олександр Петрович тел. 3327

технік І категорії Гаращенко Валерій Васильович тел. 3327

Лабораторія структурної механіки руйнування

Осташ
Орест Петрович
завідувач лабораторії 
д.т.н., професор
+38(032)2635100, 3488
 
Василів
Богдан Дмитрович
старший науковий співробітник,
к.т.н., ст. н. с.
3657
Чепіль
Роман Володимирович
старший науковий співробітник,
к.т.н.
3245
Головатюк
Юрій Володимирович
науковий співробітник,
к. т. н.
3657
Подгурська
Вікторія Ярославівна
молодший науковий співробітник
3657

інженер І категорії Шаповалов Георгій Олександрович тел. 3245

інженер І категорії Шаповалов Ігор Георгійович тел. 3657

технік І категорії Горак Ігор Степанович тел. 3463

технік І категорії Тепла Ніна Михайлівна тел. 3245

технік ІІ категорії Кисилевський Лев Несторович тел. 3693

слюсар з механоскладальних робіт 6 р. Перегінець Володимир Миколайович тел. 3608

                                                                                             
Методи досліджень:
Приготування нових матеріалів - дугова плавка та спікання;
рентгенівський фазовий та структурний аналізи;
наводнювання, електрохімічні дослідження;
термодесорбційна спектроскопія;
диференціальний термічний аналіз;
електронна мікроскопія; магнітні вимірювання.           
 
           
 
 

Фотографії продукції, обладнання:

Публікації:

 1. Sh. Gupta, I. Hlova, T. Kobayashi, R. Denys, F. Chen, I. Zavaliy, M. Pruski, V. Pecharsky. Facile synthesis and regeneration of Mg(BH4)2 by high energy reactive ball milling of MgB2. Chemical Communications, 49 (2013) 828-830.
 2. V.V. Shtender, R.V. Denys, V. Paul-Boncour, A.B. Riabov, I.Yu. Zavaliy. Hydrogenation properties and crystal structure of YMgT4 (T =Co,Ni,Cu) compounds. J. Alloys and Compounds,  603 (2014) 7–13.
 3. Verbovytskyy Yu., Zhang J., Cuevas F., Paul-Boncour V., Zavaliy I. Synthesis and properties of the Mg2Ni0.5Co0.5H4.4 hydride. J. Alloys and Compounds, 2015, in print.
 4. R.V. Denys, I.Yu.Zavaliy, V. Paul-Boncour, V.V. Brezovets, I.V. Koval’chuk, A.B. Riabov. New Mg-Mn-Ni alloys as efficient hydrogen storage materials. Intermetallics, 18 (2010) 1579-1585.
 5. R.V. Denys, I.Yu. Zavaliy, V.V. Berezovets, V. Paul-Boncour, V.K. Pecharsky. Phase equilibria in the Mg–Ti–Ni system at 500 °C and hydrogenation properties of selected alloys. Intermetallics, 32 (2013) 167-175.
 6. R.V. Denys, A.B. Riabov, R. Cerny, I.V. Kovalchuk, I.Yu. Zavaliy. New CeMgCo4 and Ce2MgCo9 compounds: Hydrogenation properties and crystal structure of hydrides. J. Solid State Chemistry, 187 (2012) 1–6.
 7. O.Yu. Khyzhun, V.L. Bekenev, M.V. Karpets, I.Yu. Zavaliy. First-principles FP-LAPW calculations and X-ray spectro-scopy of the electronic structure of  Zr3V3Ox oxides. J. Physics and Chemistry of Solids, 73 (2012) 1302–1308.
 8. I.Zavaliy, R. Denys, A. Riabov, I. Koval’chuck, P. Lyutyy. Crystal structure analysis of  and Ti3ZrFe2O0.3D6.4 TiZr3Fe2O0.3D7.5 deuterides. Chemistry of Metals and Alloys, 7(1/2) (2014) 100-105.
 9. Булик І.І., Панасюк В.В. Водень як технологічне середовище для формування наноструктури у феромагнітних Sm-Co сплавах. Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2012. – №1. – С. 9-18.
 10. Булык И.И., Варюхин В.Н., Таренков В.Ю., Бурховецкий В.В., Сидоров С.Л.  Влияние водородной обработки на микроструктуру и магнитные свойства сплава КС37 (SmCo5 – основа). Физика и техника высоких давлений – 2013. – Т. 23, № 4. – С. 67-82.
 11. І.І. Булик, А.М. Тростянчин, П.Я. Лютий, В.В. Бурховецький . Спосіб формування анізотропної дрібнозеренної мікроструктури у порошках сплавів системи Nd-Fe-B. Пат. 106651. Україна - № а 2012 11472; Заявлено 04.10.2012; Опубл. 25.09.2014, Бюл. №18. – 12 с.
 12. Ostash O.P., Chepil R.V., Vira V.V. Fatigue crack initiation and propagation at different stress ratio values of uniaxial pulsating loading // Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. – 2011. – 34. –p. 430 – 437.
 13. Two-frame phase-shifting interferometry for retrieval of smooth surface and its displacements / L.I. Muravsky, O.P. Ostash, T. I. Voronjak et al. // Optics and Lasers in Engineering.— 2011. – 49, № 3. – P. 305-312.
 14. Осташ О.П., Витвицький В.І. Двоїстість дії водню на механічну поведінку сталей і структурна оптимізація їх водневотривкості // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2011. – № 4. – С. 5-19
 15. Ostash O.P., Vytvyts'kyi V.I. Duality of the action of hydrogen on the mechanical behaviour of steels  and structural optimization of their hydrogen resistance // Materials Science.- 2012.- 47(4).- P. 421-437.
 16. Про концепцію вибору сталей для високоміцних залізничних коліс / О.П. Осташ, В.Г. Анофрієв, І.М. Андрейко та ін. // Фіз.–хім. механіка матеріалів. – 2012. – № 6. – С. 7-13.
 17. Ostash O. P., Anofriev V. H., Andreiko I. M., Muradyan L. A., Kulyk V. V. On the concept of selection of steels for high-strength railroad wheels // Materials Science.- 2013.- 48(6).- P. 697-703.
 18. Вплив тривалої експлуатації на структуру і фізико-механічні властивості алюмінієвих сплавів типу Д16 і В95 / О. П. Осташ, І. М. Андрейко, Л. І. Маркашова та ін.  // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2013. – №1. – С. 18-27.
 19. Ostash O. P., Andreiko I. M., Markashova L. І., Holovatyuk Yu. V., Semenets’ О. І., Koval’chuk L. B. Influence of long-term operation on the structure and physicomechanical properties of D16- and V95-type aluminum alloys // Materials Science.- 2013.- 49(1).- P. 13-24.
 20. Грибовська В. І., Чепіль Р. В. Оцінювання витривалості пружних клем рейкового скріплення КПП-5 // Фіз.-хім. механіка матеріалів.- 2013.- № 1.- С. 111-115. 
 21. Hrybovs’ka V. I., Chepil’ R. V. Estimation of the durability of elastic clamps of the KPP-5 rail fastening // Materials Science.- 2013.- 49(1).- P. 124-129.
 22. Діагностика технічного стану авіаконструкцій після довготривалої експлуатації / О.П. Осташ, Д.С. Ківа, В.М. Учанін та ін. // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2013. – № 2. – С. 15-22.
 23. Ostash O.P., Kiva D.S., Uchanin V.M, Semenets' O.I., Andreiko I.M., Golovatyuk Yu.V. Diagnostics of technical condition of aircraft structures after long-term service // Tekhnicheskaya Diagnostika I Nerazrushayushchiy Kontrol.- 2013.- № 2.- P. 15-22.
 24. Осташ О. П., Вольдемаров О. В., Гладиш П. В. Діагностування структурно-механічного стану сталей парогонів коерцитиметричним методом і прогнозування їх ресурсу // Фіз.-хім. механіка матеріалів.- 2013.- № 5.- С. 98-111.
 25. Ostash O. P., Vol’demarov O. V., Hladysh P. V. Diagnostics of the structural-mechanical state of steels of steam pipelines by the coercimetric method and prediction of their service life // Materials Science.- 2014.- 49(5).- P. 667-680.
 26. Вплив відновлювального і окиснювального середовищ на фізико-механічні властивості керамік ScCeSZ–NiO та YSZ–NiO / Б. Д. Василів, В. Я. Подгурська, О. П. Осташ та ін. // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2013. – № 2. – С. 5–13.
 27. Vasyliv B. D., Podhurs’ka V. Ya., Ostash O. P., Vasyl’ev О. D., Brodnikovs’kyi E. M. Influence of reducing and oxidizing media on the physicomechanical properties of ScCeSZ–NiO and YSZ–NiO ceramics // Materials Science.- 2013.- 49(2).- P. 135-144.
 28.  Andrzejczuk M., Vasylyev O. , Brodnikovskyi I. et al. Microstructural changes in NiO–ScSZ composite following reduction processes in pure and diluted hydrogen // Materials Characterization. – 2014. – №87. – P. 159–165.
 29. Низькотемпературна і корозійна циклічна тріщиностійкість алюмінієвих сплавів Д16АТНВ і В95Т1 після тривалої експлуатації /  О.П. Осташ, І.М. Андрейко, Ю.В. Головатюк та ін. // Фіз.– хім. механіка матеріалів.– 2014. – №.3. – С. 38–44.
 30. Ostash O. P., Andreiko I. M., Holovatyuk Yu. V., Semenets’ O. I., Koval’chuk L. B. Low-temperature and corrosion fatigue crack-growth resistance of D16ATNV and V95T1 aluminum alloys after long-term operation // Materials Science.- 2014.- 50(3).- P. 350-357.
 31. Prikhna T., Cabioc'h T., Gawalek W., Ostash O. et al. Study of the thermal stability and mechanical characteristics of MAX phases of Ti-Al-C(N) system and their solid solutions // Advances in Science and Technology.-  2014. – 87. – P. 123–128.
 32. Prikhna T., Ostash O., Basuyk T. et al. Thermal stability and mechanical characteristics of  densified Ti3AlC2-based material // Solid State Phenomena.- 2015.- Vol. 230.- P. 140-143.

Патент:

 1. Гапонюк Я.В., Воробель Р.А.,  Спосіб та пристрій вимірювання діаметру паропроводу. Патент на винахід №108008 виданий 10.03.2015 р.
Патенти:

Патент України на корисну модель №69091. Спосіб моделювання деградації конструкційних матеріалів в об'єктах тривалої експлуатації / О. П. Осташ, В.М. Учанін, І.М. Андрейко, Ю.В. Головатюк. – Опубл. 25.04.2012; Бюл. № 8.

Патент України на корисну модель №71087. Спосіб прогнозування водневотривкості сталей / О. П. Осташ, В.І. Витвицький, Р. В. Чепіль. – Опубл. 10.07.2012; Бюл. № 13.

Патент України на корисну модель №69067. Спосіб визначення розміру втомної зони передруйнування / О. П. Осташ, Р. В. Чепіль, І. М. Андрейко та ін. – Опубл. 25.04.2012; Бюл. № 8.

Патент України на винахід №101424. Вихрострумовий спосіб визначення ступеня експлуатаційної деградації конструкційних матеріалів / О. П. Осташ, І.М. Учанін, І. М. Андрейко , Ю.В. Головатюк. – Опубл. 25.03.2013; Бюл. № 6.

Патент України на корисну модель №78992. Спосіб обробки NiO-вмсіних анодів твердо оксидної паливної комірки / О. П. Осташ, Б. Д. Василів, В. Я. Подгурська, О. Д. Васильєв. – Опубл. 10.04.2013; Бюл. № 7.

Патент України на корисну модель №83151. Спосіб рівномірного контактного електронагріву нагріву  зразків змінного перерізу / О. П. Осташ, Р. В. Чепіль, В.І. Грибовська. – Опубл. 27.08.2013; Бюл. № 16.

Патент України на винахід №106168. Вихрострумовий спосіб визначення ступеня локальної деградації конструкційних матеріалів під  час довготривалої експлуатації / О. П. Осташ, І.М. Учанін, І. М. Андрейко  та ін. – Опубл. 25.07.2014; Бюл. № 14.

Патент України на корисну модель №92330. Спосіб термічної обробки литих доевтектичних титанових сплавів системи Ti-Si-Al-Zr / О. П. Осташ, А. Д. Івасишин. – Опубл. 11.08.2014; Бюл. № 15.

Патент України на винахід №106837. Спосіб прогнозування залишкового ресурсу згинів парогонів / О. П. Осташ, Р.В. Чепіль, О.В. Вольдемаров, П.В. Гладиш. – Опубл. 10.10.2014; Бюл. № 19.

Патент України на винахід №106836. Спосіб оцінювання роботоздатності колісних сталей / О. П. Осташ, І. М. Андрейко, В.В. Кулик. – Опубл. 10.10.2014; Бюл. № 19.

Патент України на корисну модель №94545. Жаростійкий матеріал для паливних комірок  // О. П. Осташ, Т.О. Пріхна, А. Д. Івасишин та ін. – Опубл. 25.11.2014; Бюл. № 22.

Партнери:

1.ДП "АНТОНОВ", м. Київ
SP "ANTONOV", Kyiv
2.ПАТ "Інтерпайп НТЗ", м. Дніпропетровськ
INTERPIPE NTRP, Dnipropetrovsk
3.КБ "Південне", м. Дніпропетровськ
Design Office Yuzhnoe, Dnipropetrovsk
4.Львівський державний завод "ЛОРТА"
SP "LORTA", Lviv
5.Інститут електрозварювання НАН України, м. Київ (чл.-кор. НАНУ В. Д. Позняков, д.т.н. О. А. Гайворонський, д.т.н. Т. М. Лабур, д.т.н. Л. І. Маркашова)
Paton Welding Institute NASU, Kyiv
6.Інститут проблем матеріалознавства НАН України, м. Київ (д.ф.-м.н. О. Д. Васильєв)
Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of NASU, Kyiv
7.Інститут надтвердих матеріалів НАН України, м. Київ (чл.-кор. НАНУ Т. О. Пріхна)
Bakul Institute for Superhard Materials of NASU, Kyiv
8.Фізико-технологічний інститут сталі і сплавів НАН України, м. Київ (д.т.н. С. Я. Шипицин)
Physical and Technological Institute of Metals and Alloys of  NASU, Kyiv
9.Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпропетровськ (к.т.н. О. І. Бабаченко)
Nekrasov Institute for Ferrous Metallurgy of NASU, Dnipropetrovsk
10.Дніпропетровський національний університет (д.т.н. Н. Є. Калініна)
Oles Honchar National University, Dnipropetrovsk
11.Запорізький національний технічний університет (д.т.н. І. П. Волчок)
National Technical University, Zaporizhya

НАШІ ПАРТНЕРИ із ЗАКОРДОННИХ УСТАНОВ:
д-р. В.ПОЛЬ-БОНКУР (Франція, CNRS),
проф. В.ПЕЧАРСЬКИЙ (США, Ун-т.шт.Айова)
проф. П.ЗАВАЛІЙ (США, ун-т шт. Меріланд)
проф. С.ФІЛІПЕК та Г.ДРУЛІС (Польща),
д-р Р.Денис та проф. В.Яртись (Норвегія,
Ін-т енергетичних технологій
 
 
 
              
НАШІ ПАРТНЕРИ з ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ:
проф. Р.Гладишевський,
проф. Б.Котур,
д-р Л.Аксельруд
 
 
 
 
 
НАШІ ПАРТНЕРИ з НАН УКРАЇНИ:
акад. Ю.СОЛОНІН, проф. О.ХИЖУН,
д-ри В.ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ та О.ЄРШОВА
 
 
 
Міжнародні гранти:
INTAS – 2006-2008, CRDF-2010-2011, CNRS-НАНУ-2012-2013, ПАН-НАНУ-2015-2016,
ICDD-2005-2015
Powered by CuteNews